ออมให้รวยด้วยกองทุนรวม กับ Fund Builders Plan

Additional gallery in post content

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน ย้ายเงินออม มาไว้ในกองทุนรวมคุณภาพได้ง่ายๆ กับ Fund Builders Plan คือ โปรแกรมลงทุนในกองทุนรวมแบบรายเดือน โดยการทยอยลงทุนอย่างมีวินัยทุกเดือน (DCA) โดยใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

✅ กองทุนรวมที่นักวิเคราะห์คัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะกับลงทุนระยะยาว มีหลายประเภทให้เลือก โดยจะมีการรีวิวทุก 3 เดือน
✅ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท 
✅ กำหนดวันที่ต้องการลงทุนได้วันที่ 1, 5, 10, 15, 20 และ 25 ของทุกเดือน
✅ สามารถเลือกกองทุนแบบกองเดียว หรือจัดสำหรับการลงทุนแบบ Asset Allocation เพื่อผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
✅ มีกองทุนรวมให้เลือกลงทุน หลายประเภทจาก 22 บลจ.
✅ ติดตามพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลาที่แอป Fund SuperMart
✅ เหมาะกับใคร?
      1. ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
      2. ต้องการมืออาชีพบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้
      3. รับความเสี่ยงได้หลายระดับ

วิธีการสมัคร ลงทุนในกองทุนรวมแบบรายเดือน

  • กรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  • ระบุกองทุนที่ต้องการ (ตามรายชื่อกองทุนที่คัดเลือกโดยนักวิเคราะห์)
  • ระบุจำนวนเงิน (รวมทุกกองทุน ขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน)
  • ระบุวันที่ต้องการลงทุน (ทุกวันที่ 1/5/10/15/20/25 ของทุกเดือน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-199-3466

การลงทุนนี้เป็นแค่ตัวอย่าง ลูกค้าสามารถลงทุนในกองทุนอื่นๆ และสัดส่วนที่แตกต่างจากตัวอย่างได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ตัวอย่างการลงทุน โดยลงทุนเดือนละ 3,000 บาท (ปีละ 36,000 บาท)

คลิปแนะนำการออมกองทุนแบบ DCA กับ Phillip Fund SuperMart

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**

Previous Portfolio Model January 2020
Next เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ Phillip Fund SuperMart

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *