ประกันชดเชยสบายกระเป๋า


โชคดีที่ทำประกันชดเชยสบายกระเป๋าไว้ เมื่อเจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็ยังมีเงินชดเชยรายวัน ไว้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ป่วย ทำงานไม่ไหวทำให้ขาดรายได้ สบายใจขึ้นเยอะ

⊕ รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 8,000 บาท นานสูงสุด 500 วัน* เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 5 โรค** หรือพักรักษาตัวในห้องไอซียู

⊕ รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 4,000 บาท นานสูงสุด 1,500 วัน* เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ รวมถึงผู้ป่วยในที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

⊕ รับเงินก้อนกรณีผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน (กรณีใดกรณีหนึ่ง) สูงสุด 80,000 บาทต่อครั้ง

⊕ เหนือยิ่งกว่า ให้ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต

** 5 โรคร้ายแรง
ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก

ประกันชดเชยสบายกระเป๋า
เจ็บป่วยนอน รพ. มีเงินชดเชยรายได้ สูงสุดวันละ 4,000 บาท นานสูงสุด 1,500 วัน

รายละเอียดการรับประกันภัย

  • อายุที่สามารถขอเอาประกันภัย 1 ปี 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึงเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุครบ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
  • มีให้เลือกถึง 8 แผน ซึ่งรายละเอียดของค่าเบี้ยประกันภัย (บาท) ดูได้จากหัวข้อ แผนประกันภัยด้านบน
  • เบี้ยประกันภัยรายปี ตัวอย่าง สำหรับเพศชายอายุ 35 ปี แผน 8 ปีละ 7,960 บาท หรือสำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี แผน 8 ปีละ 8,080 บาท

ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งหนึ่ง
การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาลแต่ ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย


สนใจแบบประกัน โทรเลย 089-199-3466
ตัวแทนผู้รับผิดชอบ สุรัตน์ สดงาม
ใบอนุญาตเลขที่ 5101050709

Previous ประกันโรคร้ายได้คุ้ม
Next ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *