แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF ทุก บลจ. ผ่านแอป Phillip Fund Supermart Plus

Additional gallery in post content

หลังจากมีการออก ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 414 และ 415) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี (SSF/RMF) ผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความประสค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งมีการประกาศใช้ปีนี้เป็นปีแรก

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี กองทุน SSF/RMF ทุก บลจ. ที่ลงทุนทั้งหมดตลอดปีภาษี 2565 ผ่านแอป Phillip Fund Supermart Plus

แทนการใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนแบบเดิมที่ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการยื่นด้วยตัวเอง เนื่องจากกรมสรรพากรจะยอมรับหลักฐาน การซื้อหน่วยลงทุนจาก บลจ. โดยตรงเท่านั้น โดยนักลงทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ผู้ลงทุนที่ซื้อกองทุน RMF หรือ SSF ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป จะต้องแจ้งความประสงค์ถึงจะใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามเงื่อนไขและต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (หากแจ้งความประสงค์หลังจากนี้ จะทำให้ได้รับการคืนภาษีล่าช้า)

2.ผู้ลงทุนสามารถแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุน SSF/RMF โดยแจ้งกับ บลจ.ที่ท่านซื้อกองทุน SSF/RMF ไว้ ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด หรือจะเป็นเป็นช่องทางออนไลน์ก็มีให้ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF ด้วยตัวท่านเอง

3.การแจ้งความประสงค์ไม่จำเป็นต้องทำใหม่ทุกปี โดยแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียว สามารถใช้ไปได้ตลอด หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

วิธีแจ้งขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี(Tax Consent) ผ่านแอปพลิเคชั่น Fund SuperMart Plus

ตรวจสอบและอัปเดทแอพพลิเคชั่น Fund SuperMart Plus ก่อนแจ้งใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี SSF/RMF
App store : https://apps.apple.com/us/app/phillip-fund-supermart-plus/id152923177
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pst.fundsupermart

  1. เข้าแอพพลิเคชั่น Fund SuperMart Plus เลือก Home เลื่อนลงมาด้านล่างสุด เลือกรวมช่องทางแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF (ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง) 
  2. จะเจอลิงค์แต่ละ บลจ. ที่ลูกค้ามีการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีจะขึ้นเลข Unit Holder กดคัดลอก แล้วกดที่ลิงค์ของ บลจ. นั้นๆ
  3. วางเลข Unit Holder และกรอกข้อมูลให้ครบจากนั้นกดตกลง
  4. กดคลิกเพื่อดำเนินการจนเสร็จสิ้นแจ้งขอใช้สิทธิ

** ต้องแจ้งขอใช้สิทธิทุก บลจ. ที่ลงทุนทั้งหมดตลอดปีภาษี 2565 **

รวมรายชื่อและ Link ช่องทางการแจ้งความประสงค์ของแต่ละ บลจ. ไว้เพื่อให้ทุกท่านได้แจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุน SSF/RMF ไว้ดังนี้

บลจ. กสิกรไทย จำกัด : KAsset
https://k-invest.kasikornbankgroup.com/TaxConsent/

บลจ. กรุงศรี จำกัด : KSAM
https://www.krungsriassetonline.com/TaxRequest/?Lang=T

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTAM
https://www.ktam.co.th/tax-request.aspx

บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด : KKPAM
https://kkpamonline.kkpfg.com/FormAndConsent/guest

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด : ASSETFUND
https://www.assetfund.co.th/trade/login

บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด : ABERDEEN
https://responses.abrdn.com/tax-deduction-2022-th

บลจ. ดาโอ จำกัด : DAOL INVESTMENT
https://onepeace.daolsecurities.co.th/otp-gateway/home

บลจ. บัวหลวง จำกัด : BBLAM
https://mutualfunddocument.bblam.co.th

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด : LHFUND
https://online.lhfund.co.th/#/consentrmf

บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี : MFC
https://smarttrade.mfcfund.com/ConsentsRD/contact/TH

บลจ. วรรณ จำกัด : ONEAM
https://www.one-asset.com/th/Benefit/detail/30

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด : PRINCIPLE
https://easyinvest.principal.th/click/OnlineConsent_RMF_SSF.aspx

บลจ. ทิสโก้ จำกัด : TISCOAM
https://forms.tiscoasset.com/form/tiscoasset_taxexemptionrequest

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด : UOBAM
https://www.uobam.co.th/th/Certificate/TaxConsent

บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) : AIAIM
ยังไม่มีข้อมูล

บลจ. เอเชีย เวลท์ จำกัด : AWAM
ยังไม่มีข้อมูล

บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด : KWIAM
ยังไม่มีข้อมูล

บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด : BCAP
ยังไม่มีข้อมูล

บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด : MPAM
ยังไม่มีข้อมูล

บลจ. ฟิลลิป จำกัด : PAMC
ยังไม่มีข้อมูล

บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด : SCBAM
ยังไม่มีข้อมูล

บลจ. ทาลิส จำกัด : TALISAM
ยังไม่มีข้อมูล

บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด : XSPRING AM
ยังไม่มีข้อมูล

บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด : EASTSPRING
ยังไม่มีข้อมูล

Source: Phillip Weekly Wealth Focus (01/11/22022)


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 089-199-3466
เปิดบัญชี : https://yak.guru/PhillipOpenAccount
MKT ID: 1808 และ  IC License: 083680

❇️ ขั้นตอนการเปิดบัญชี : https://youtu.be/IlPVmZ9oFb8

ขอให้โชคดีในการลงทุนครับ


✅ อยากลงทุน? เปิดบัญชีลงทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป เปิดบัญชีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. เปิดบัญชีออนไลน์  >> คลิ๊กเปิดบัญชีออนไลน์
  2. ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โทร. 089-199-3466

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
แนะนำตัว https://suratsod.blogspot.com

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#RMF #SSF #กองทุนลดหย่อนภาษี #ETF
#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น #OR
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู
#ความมั่งคั่งปลูกได้ #DCAหุ้น #DCAกองทุน

Previous จะลงทุนกองทุนหุ้นจีน มีกี่กองให้เลือกลงทุน ?
This is the most recent story.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *