Posts in category

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสะสมทรัพย์ ประกันบำนาญ ประกันโรคมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง

ประกันมะเร็งหายห่วง

Read More

โชคดีที่ทำประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า ก่อนป่วย หมดห่วงเรื่องค่ารักษาหลักล้าน เลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 2-10 ล้านบาทต่อปี เมื่อเจ็บป่วย นอน รพ. จ่ายตามจริง เน้นๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการรักษา

0 577

โชคดีที่เลือกทำประกันมะเร็งหายห่วงตั้งแต่ตอนนี้ เพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะป่วยเป็นโรคร้าย หากเกิดขึ้นก็มีเงินรักษาอย่างเต็มที่และดีที่สุด ไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัว ดูแลค่ารักษามะเร็งทุกระยะ แผนสูงสุดคุ้มครองสูงถึง 9 ล้านบาท

0 123

โชคดีที่เลือกความคุ้มครองด้านสุขภาพ My First Class Health Care ที่ดูแลครอบคลุมสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี ใช้ชีวิตเต็มที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายก้อนโตที่ทำให้ชีวิตและธุรกิจต้องสะดุด

0 699

โชคดีที่เลือกทำประกันสุขภาพไว้ให้ลูก หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อลูกเจ็บป่วย นอน รพ. จ่ายค่ารักษาตามจริงสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี

0 141

โชคดีที่ทำประกันชดเชยสบายกระเป๋าไว้ เมื่อเจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็ยังมีเงินชดเชยรายวัน ไว้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ป่วย ทำงานไม่ไหวทำให้ขาดรายได้ สบายใจขึ้นเยอะ

0 280

ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม ป่วย หรือ ไม่ป่วยก็ได้เงินก้อน เบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญา หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มที่ 1 เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป แต่ยังคงคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

0 122

การวางแผนที่ใช่ สำหรับคนวัย 40 ปี ขึ้นไปออมสั้นเพียง 5 ปี รับบำนาญยาว ลดภาษีได้ ให้คุณมั่นใจมีเงินใช้หลังเกษียณแน่นอน

0 239

ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) มีให้เลือก 4 แบบ ตอบสนองความต้องการในการออมของคุณ

0 1k