สำรวจกองทุนรวม “มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์” (My Style Unit Linked) อลิอันซ์ อยุธยา ครบ 3 ปี


ในโอกาสครบ 3 ปี มาอัพเดทความเปลี่ยนแปลงของกองทุนภายใต้ Unit-Linked ว่ามีอะไรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับ ยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ (Unit-Linked) หลังจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กรมธรรม์ประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ ใช้ชื่อทางการตลาดว่า “My Style” อ่านว่า “มาย สไตล์” เมื่อปลายปี 2559 (2 ธันวาคม 2559) ปัจจุบันมีกองทุนรวมภายใต้ยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ ที่สามารถเลือกลงทุนได้ทั้งหมด 7 กองทุน ได้แก่
หากแยกตามประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน จะมีกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงิน 1 กองทุนได้แก่  TCMF  ลงทุนในตราสารหนี้ 2 กองทุนได้แก่ TMBBF , KFMTFI และลงทุนในหุ้นไทย 4 กองทุน ได้แก่ ABSM , KFVALUE, TMB50 และ TISCOMS

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของทั้ง 7 กองทุนเป็นอย่างไรบ้าง ข้อมูลรวบรวมมาจาก Fund Fact Sheet ของแต่ละกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ได้ผลดังตารางด้านล่าง

ผลการดำเนินงานกองทุนกับ AIMC Category Performance Report เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกองทุนในแต่ละประเภทกับตำแหน่ง 50th Percentile ใน AIMC Category Performance Report วันที่ 31 มกราคม 2563 ได้ผลดังตารางด้านล่าง
หมายเหตุ : สามารถดูตาราง AIMC Category Performance Report ได้จากลิงค์ http://oldweb.aimc.or.th/21_infostats_mf_pfm_report.php

จากการเปรียบเทียบกับกองทุนรวมอื่นๆ ในประเภทเดียวกันพบว่า ผลการดำเนินของกองทุนรวมทั้ง 7 กองทุน มีกองทุนที่สามารถเอาชนะค่ากลาง (50th Percentile) ของผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอมี 2 กองทุน คือ TCMF และ TMB50 แต่เมื่อมองในมุมของความผันผวนต่ำกว่าค่ากลาง(ดี) พบว่ามีอยู่ 3 กองทุนที่ทำได้สม่ำเสมอ คือ TCMF, TMBBF และ ABSM 

หากพิจารณาในมุมของการลงทุนเพื่อการสร้างผลตอบแทน ถึงแม้จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุด แต่จะเป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม บนเงื่อนไขที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว .. ตอบโจทย์ได้ใน 1 กรมธรรม์ ทั้งด้านความคุ้มครอง (Protection), การออม (Saving) และการลงทุน (Invest) ครอบคลุมความต้องการทุกจังหวะชีวิต


การลงทุนง่ายๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ด้วยวิธีการเฉลี่ยเข้าลงทุนอย่างสม่ำเสมอ 
คือการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average) เป็นการสร้างวินัยในการลงทุน และในบางครั้งอาจได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ตัวอย่างการทำ DCA ด้วยกองทุน TMB50 โดยการ TopUp ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท ทุกๆเดือน ตั้งแต่เปิดขาย (01/12/2559) ถึงปัจจุบัน (1/01/2563)
ขอบคุณ DCA Simulator wealthmagik


สอบถามเพิ่มเติมผมได้ครับ
สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
📲 089-199-3466  Line@ : YAKGURU
http://line.me/ti/p/%40693dbymi

#Disclaimer
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

#UNITLINKED #AllianzAyudhya
#ยูนิตลิงค์ #อลิอันซ์อยุธยา #MyStyle
#YAKGURU #ยักษ์กูรู #เรื่องเงินเรื่องง่าย
#YAKunitlink #ยักษ์ยูนิตลิงค์

Previous ซื้อประกันรถยนต์ทุกปี จ่ายเบี้ยแพงกว่าทำไม?
Next ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดเหตุตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *