อัพเดทพอร์ตสาธิต กุมภาพันธ์ 2563


บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เป็นพอร์ตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) ด้วยการประยุกต์ใช้ Portfolio Model และ Monthly Report ที่หลักทรัพย์ฟิลลิปให้คำแนะนำในแต่ละเดือน

2. เป็นพอร์ตที่ผมตั้งใจจะสาธิตการตัดสินใจลงทุนแบบ Conservative Portfolio ระดับความเสี่ยงพอร์ตต่ำ ผลตอบแทนคาดหวัง 3% ต่อปี ระยะเวลาที่แนะนำลงทุน 1 ปี และ Aggressive Portfolio ระดับความเสี่ยงพอร์ตสูง ผลตอบแทนคาดหวัง 9% ต่อปี ระยะเวลาที่แนะนำลงทุน 3-5 ปี

3. เป็นพอร์ตการลงทุนจริงของผม ได้ทำการเปิดบัญชีกองทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป บัญชีสำหรับ DIY Conservative Portfolio Model และ บัญชีสำหรับ DIY Aggressive Portfolio Model ทั้ง 2 พอร์ตเริ่มลงทุน 27/01/2563

วิธีการเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ฟิลลิป อ่านเพิ่มเติม >> เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ กับ บล.ฟิลลิป ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  

อัพเดทพอร์ตสาธิต มกราคม 2563

สรุปพอร์ตเดือนมกราคม 2563 เนื่องจากเป็นการเซ็ตอัพพอร์ตสาธิตนี้ ทำมีระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1-2 สัปดาห์เท่านั้น ถึงเวลาจะสั้นแต่พอร์ตยังเขียวเล็กๆ

DIY Conservative Portfolio Model
ภาพรวมพอร์ตลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 มูลค่ารวมของพอร์ต 20,003.17 บาท ต้นทุน 20,000 บาท กำไรที่ยังไม่รับรู้ +3.17 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 0.02%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563

DIY Aggressive Portfolio Model
ภาพรวมพอร์ตลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 มูลค่ารวมของพอร์ต 20,192.43 บาท ต้นทุน 20,000 บาท กำไรที่ยังไม่รับรู้ +192.43 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 0.96%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563

Conservative Portfolio Model 

ระดับความเสี่ยงพอร์ต ต่ำ ผลตอบแทนคาดหวัง 3% ต่อปี ระยะเวลาที่แนะนำลงทุน 1 ปีสินทรัพย์หลักของพอร์ต กองทุนตลาดเงิน และ กองทุนตราสารหนี้

Conservative Portfolio (February 2020) : มุมมองเดือนนี้

  • อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมกราคม 2563 ปรับตัวสูงขึ้น 1.05% YoY เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 8 เดือน และเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 1.0% – 3.0% ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยเป็นการปรับตัวขึ้นตามราคาอาหารสด โดยเฉพาะข้าวสาร ข้าวเหนียว ผลไม้ และสุกร เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนที่มาเร็วกว่าปีที่แล้ว
  • เศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงมากขึ้น อัตราการจ้างงานไทยที่ลดลง ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ภาวะภัยแล้ง และการเบิกจ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนที่คาดว่าจะล่าช้าไปถึงไตรมาสที่ 2 ทำให้ ธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1 ครั้งมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.00%
  • ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50-1.75% พร้อมส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในที่ประชุมนโยบายการเงิน (FOMC) ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม โดยแถลงการณ์ระบุว่า ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง แต่ปรับสัญญาณของการบริโภคครัวเรือนจาก “ขยายตัวสูง” เป็น “ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป” ส่วนการลงทุนภาคธุรกิจ และการส่งออกยังคงอ่อนแอจากสงครามทางการค้า

Fixed Income สัดส่วน 80%
Short-term (3M-12M) : เราแนะนำติดกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ไว้บางส่วนเพื่อรักษาสภาพคล่อง
Medium-term (1Y-3Y) : ในช่วงที่ดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ต่ำ กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง ยังน่าสนใจลงทุนอยู่

Fund Code AMC เงินลงทุน ค่าใช้จ่าย (%)
Short-term
TMBUSBบลจ.ทหารไทย 1/1 0.43
T-TSBบลจ.ธนชาต 1,000/1,0000.60
Medium-term
KFAFIXบลจ.กรุงศรี 2,000/2,000 0.42
TMBABFบลจ.ทหารไทย 1/1 0.54
K-FIXEDบลจ.กสิกรไทย 500/500 0.50

Thai Equity (Low Volatility) สัดส่วน 10%
Thai Equity (Low Volatility) : เราแนะนำกองทุนความผันผวนต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน หลังประเทศไทยถูกผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโลโรนาสายพันธุ์ใหม่ ภาวะภัยแล้ง และการเบิกจ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะล่าช้าไปถึงไตรมาสที่ 2

Fund CodeAMC เงินลงทุนค่าใช้จ่าย (%)
T-LowBetaบลจ.ธนชาต1,000/1,0002.32
T-PrimeLowBetaบลจ.ธนชาต1,000/1,0001.77
LHSTRATEGYบลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์1/10.94
PHATRA SMART MVบลจ.ภัทร1,000/1,0001.90

Alternatives สัดส่วน 10%
Property & REITs : ในช่วงที่ดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ต่ำกองทุน Property & REITs ยังน่าสนใจลองทุนอยู่

Fund Code AMC เงินลงทุนค่าใช้จ่าย (%)
PHATRA PROP-Dบลจ.ภัทร1,000/1,0000.94
PRINCIPAL iPROP-Aบลจ.พรินซิเพิล5,000/5,0001.25
TMBPIPFบลจ.ทหารไทย1/11.37

DIY Conservative Portfolio Model

เงินลงทุนในพอร์ตสาธิต 20,000 บาท ลงทุนใน  Fixed Income สัดส่วน 80% เงินลงทุน 16,000 บาท Thai Equity สัดส่วน 10% เงินลงทุน 2,000 บาท Alternatives สัดส่วน 10% เงินลงทุน 2,000 บาท

Fixed Income สัดส่วน 80% (เงินลงทุน 16,000 บาท)
Short-term (3M-12M) 25%: เงินลงทุนในเดือนมกราคม จำนวนเงิน 8,000 บาท NAV ณ วันที่ 14/02/2563 มีมูลค่า 8,013.54 บาท Switchout 50% จำนวนเงิน 4,000 บาท เหลือสัดส่วนเงินลงทุน 25% จำนวนเงิน 4,013.54 บาท ในกองทุน T-TSB ให้ผลตอบแทนดีกว่า แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าเล็กน้อย และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์

Medium-term (1Y-3Y) 75% : เพิ่มน้ำหนักลงทุน จาก 50% จำนวนเงิน 8,000 บาท NAV ณ วันที่ 14/02/2563 มีมูลค่า 8,042.13 บาท เป็นสัดส่วน 75% จำนวนเงิน 8,042.13 +4,000 = 12,042.13 บาท ในกองทุน KFAFIX ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายถูกสุด และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์

Thai Equity (Low Volatility) สัดส่วน 10% (เงินลงทุน 2,000 บาท)
Thai Equity (Low Volatility) 10% : เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ยังคงกองทุนความผันผวนต่ำ T-PrimeLowBeta NAV ณ วันที่ 14/02/2563 มีมูลค่า 1,963.19 บาท ผลตอบแทนลดลง -36.81 บาท คิดเป็น -1.84% ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุดอันดับที่ 3 แต่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด เงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์

Alternatives สัดส่วน 10% (เงินลงทุน 2,000 บาท)
Property & REITs 10% : ในช่วงที่ดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ต่ำกองทุน Property & REITs ยังน่าสนใจลองทุนอยู่ Switchout 50% กองทุน TMBPIPF ไปลงทุนกองทุน PHATRA PROP-D จำนวน 1,000 บาท

สถานะคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ผ่านแอป Fund SuperMart


Aggressive Portfolio Model

ระดับความเสี่ยงพอร์ต สูง ผลตอบแทนคาดหวัง 9% ต่อปี ระยะเวลาที่แนะนำลงทุน 3-5 ปี สินทรัพย์หลักของพอร์ต กองทุนตราสารหนี้ และ กองทุนตราสารทุน

Aggressive Portfolio (February 2020) : มุมมองเดือนนี้

  • ทางการจีนยืนยันว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีประชากรกว่า 11 ล้านคน โดยภายหลังจากที่มีการเก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้ไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแล้ว ทางการจีนและองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุชื่อเรียกของไวรัสชนิดนี้ว่า “ไวรัสโคโรนา” ทั้งนี้ ไวรัสโคโรนา มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ที่เคยเกิดการระบาดในมนุษย์ สำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดเป็นสายพันธุ์ที่ 7
  • อย่างไรก็ตาม เราไม่อยากให้นักลงทุนกังวลกับเรื่องของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากจนเกินไป เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราการเสียชีวิตเริ่มที่จะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง
  • ล่าสุดทางการจีนได้ประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าเฟส 1 ที่ได้มีการลงนามในสัญญากันไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. เป็นต้นไป
  • อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT) อย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) มายาวนานถึง 47 ปี ทั้งนี้หลังจากที่อังกฤษแยกตัวอย่างเป็นทางการจาก EU แล้วก็จะเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ซึ่งกินระยะเวลา 11 เดือนจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อให้อังกฤษและ EU ทำการเจรจาในด้านต่างๆ นับตั้งแต่การค้าไปจนถึงความมั่นคง

Fixed Income สัดส่วน 20%
Medium-term (1Y-3Y) : ในช่วงที่ดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ต่ำ กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางยังน่าสนใจลงทุนอยู่
Global Bond : เราแนะนำถือกองทุน ตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วนเพื่อช่วยดึงผลตอบแทนของพอร์ตขึ้น

Fund CodeAMCเงินลงทุนค่าใช้จ่าย(%)
Medium-term
KFAFIXบลจ.กรุงศรี2,000/2,000 0.42
TMBABFบลจ.ทหารไทย1/10.54
K-FIXEDบลจ.กสิกรไทย500/5000.50
Global bond
UGIS-Nบลจ. ยูโอบี-/-1.00
TMBGINCOMEบลจ.ทหารไทย1/11.05

Equities สัดส่วน 60%
Thai Equity (Low Volatility) : เราแนะนำกองทุนความผันผวนต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน หลังประเทศไทยถูกผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ภาวะภัยแล้ง และการเบิกจ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะล่าช้าไปถึงไตรมาสที่ 2
Global Equity : เราแนะนำให้ถือกองทุน Global Equity เป็น Core พอร์ตเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
China Equity : เราแนะนำทยอยสะสมกองทุนหุ้นจีน โดยเรามองว่าผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้รุนแรงมาก

Fund CodeAMCเงินลงทุนค่าใช้จ่าย(%)
Thai Equity
1AMSET50-RAบลจ.วรรณ1,000/1,0000.66
BTPบลจ.บัวหลวง500/5001.80
SCBSET50บลจ.ไทยพาณิชย์1/10.63
TMB50บลจ.ทหารไทย1/10.63
Thai Equity (Low)
T-LowBetaบลจ.ธนชาต1,000/1,0002.32
T-PrimeLowBetaบลจ.ธนชาต 1,000/1,000 1.77
LHSTRATEGY บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1/1 0.94
Global Equity
TMBGQG บลจ.ทหารไทย 1/11.74
KFGBRAND-Aบลจ.กรุงศรี2,000/2,0000.90
SCBLEQA บลจ.ไทยพาณิชย์ 1/11.72
UGDบลจ.ยูโอบี1/11.86
China Equity
TMBCOFบลจ.ทหารไทย1/11.74
KFACHINA-Aบลจ.กรุงศรี2,000/2,0001.05
Global Healthcare
BCAREบลจ.บัวหลวง500/5001.24
KFHEALTH-Aบลจ.กรุงศรี2,000/2,0001.00

Alternatives สัดส่วน 20%
Property & REITs : ในช่วงที่ดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ต่ำ กองทุน Property & REITs ยังน่าสนใจลงทุนอยู่
Gold : เราแนะนำทยอย ขายทำกำไรทองคำ

Fund CodeAMCเงินลงทุนค่าใช้จ่าย(%)
Property & REITs
PHATRA PROP-Dบลจ.ภัทร1,000/1,0000.94
PRINCIPAL iPROP-Aบลจ.พรินซิเพิล5,000/5,0001.25
TMBPIPFบลจ.ทหารไทย1/11.37
TMBGINFRAบลจ.ทหารไทย 1/11.74
Gold
TGoldBullion-Hบลจ.ธนชาต1,000/1,0000.78

DIY Aggressive Portfolio Model

เงินลงทุนในพอร์ตสาธิต 20,000 บาท ลงทุนใน  Fixed Income สัดส่วน 20% เงินลงทุน 4,000 บาท Equity สัดส่วน 60% เงินลงทุน 12,000 บาท Alternatives สัดส่วน 20% เงินลงทุน 4,000 บาท

Fixed Income สัดส่วน 20% (เงินลงทุน 4,000 บาท)
Medium-term (1Y-3Y) 10% : NAV ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 เลือกกองทุน KFAFIX 10% จำนวนเงิน 2,000 บาท มีมูลค่า 2,009.45 บาท ผลตอบแทน 9.45 บาท คิดเป็น 0.47% ยังคงสัดส่วนในเดือน ก.พ. 2563 เหตุผลที่เลือกกองทุน KFAFIX ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายถูกสุด และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวน 2,000 บาท

Global bond 10% : NAV ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 เลือกกองทุน UGIS-N 10% จำนวนเงิน 2,000 บาท มีมูลค่า 1,988.75 บาท ผลตอบแทน -11.25 บาท คิดเป็น -0.56% ยังคงสัดส่วนในเดือน ก.พ. 2563 เหตุผลที่เลือกกองทุน UGIS-N ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายถูกสุด และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวน 2,000 บาท

Equity สัดส่วน 60%
Thai Equity 20% : เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ลงทุนในกองทุนความผันผวนต่ำ Switchout กองทุน SCBSET50 ต้นทุน 4,000 บาท NAV ณ วันที่ 14/02/2563 มูลค่า 3,988.84 บาท ผลตอบแทน -11.16 บาท คิดเป็น -0.28% ไปยัง T-LowBeta เหตุผลที่เลือกให้ผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อเทียบกับ Thai Equity (Low) อื่น แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด

Global Equity 20% : NAV ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 เลือกกองทุน TMBGQG 20% จำนวนเงิน 4,000 บาท มีมูลค่า 4,037.17 บาท ผลตอบแทน +37.17 บาท คิดเป็น +0.93% ยังคงสัดส่วนในเดือน ก.พ. 2563 เหตุผลที่เลือกกองทุน TMBGQG ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับที่สอง และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์

China Equity 10% : NAV ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 เลือกกองทุน TMBCOF 10% จำนวนเงิน 2,000 บาท มีมูลค่า 2,084.25 บาท ผลตอบแทน +84.25 บาท คิดเป็น +4.21% ยังคงสัดส่วนในเดือน ก.พ. 2563

Global Healthcare 10% : NAV ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 เลือกกองทุน BCARE 10% จำนวนเงิน 2,000 บาท มีมูลค่า 2,096.49 บาท ผลตอบแทน +96.49 บาท คิดเป็น +4.82% ยังคงสัดส่วนในเดือน ก.พ. 2563 เหตุผลที่เลือกกองทุน BCARE ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายสูง และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์

Alternatives สัดส่วน 20%
Property & REITs 10% : NAV ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 เลือกกองทุน TMBPIP 10% จำนวนเงิน 2,000 บาท มีมูลค่า 2,006.92 บาท ผลตอบแทน +6.92 บาท คิดเป็น +0.35% ยังคงสัดส่วนในเดือน ก.พ. 2563 เหตุผลที่เลือกกองทุน TMBPIPF ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าเล็กน้อย และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์

Gold 10% : NAV ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 เลือกกองทุน TGoldBullion-H 10% จำนวนเงิน 2,000 บาท มีมูลค่า 1,990.15 บาท ผลตอบแทน -9.85 บาท คิดเป็น -0.49% ยังคงสัดส่วนในเดือน ก.พ. 2563

สถานะคำสั่ง ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ผ่านแอป Fund SuperMart


สรุปการปรับพอร์ตเดือนนี้

เดือนนี้มีการปรับพอร์ตสาธิตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) ด้วยการประยุกต์ใช้งาน Portfolio Model ที่หลักทรัพย์ฟิลลิปให้คำแนะนำในแต่ละเดือน เดือนหน้ามาอัพเดทพอร์ตด้วยกัน ครับ

คำเตือน: พอร์ตสาธิตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) ความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

Source:
http://datacenter.poems.in.th/fame/040/Portfolio_Model_Feb20.pdf
https://datacenter.poems.in.th/investmentunit/analyst/Monthly_February2020.pdf

#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Previous Portfolio Model February 2020
Next ซื้อประกันรถยนต์ทุกปี จ่ายเบี้ยแพงกว่าทำไม?

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *