เปิดบัญชีกองทุนกับ FINNOMENA

Additional gallery in post content

เริ่มต้นลงทุนกับ FINNOMENA ซื้อขายได้มากกว่า 1,000 กองทุน จาก 22 บลจ. ลงทุนกองทุนประหยัดภาษี SSF และ RMF พร้อมแหล่งความรู้กองทุนจากกูรูชั้นนำ มาสะสมความมั่งคั่งกันครับ

เริ่มต้นลงทุนกับ FINNOMENA ซื้อขายได้มากกว่า 1,000 กองทุน จาก 22 บลจ.

 

🔘 คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเปิดบัญชีกับ FINNOMENA ได้
1. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. มีบัตรประชาชนไทย และถือสัญชาติไทย

🔘 ช่องทางการเปิดบัญชี
1. เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA แนะนำ!
2. เปิดบัญชีโดยการส่งเอกสารคำขอเปิดบัญชีกองทุน

🔘 ขั้นตอนสำคัญของการเปิดบัญชี
1. กรอกข้อมูลการเปิดบัญชี
กรอกรหัสผู้ดูแล(เลข 6 หลัก) ลงในช่อง Referral Code: 083680

2. ยืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคาร (NDID) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

 

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

3. สมัครบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
บัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งต่อไปนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย แนะนำ!
2. ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา
3. ธนาคารไทยพาณิชย์
4. ธนาคารกรุงเทพ
คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ATS ได้ที่
https://support.finnomena.com/hc/th/articles/900006170586
หมายเหตุ นักลงทุนสามารถเลือกธนาคารเพื่อสมัครหักบัญชีอัตโนมัติได้เพียง 1 ธนาคารเท่านั้น


ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน FINNOMENA
👉 download FINNOMENA application for IOS
👉 download FINNOMENA application for Android

2. เข้าสู่แอปพลิเคชัน FINNOMENA จากนั้นไปที่เมนู Port และกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นกดปุ่ม เปิดบัญชี

3. เข้าสู่ขั้นตอนยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยระบบจะส่งรหัส OTP 6 หลักผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุ

4. กำหนดรหัส PIN 6 หลัก ซึ่งจะเป็นรหัสที่ระบบจะถามหาทุกครั้งที่ทำธุรกรรมซื้อขายกองทุน

5. เข้าสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเปิดบัญชี เริ่มด้วยการยืนยันอีเมลที่จะใช้สำหรับลงชื่อเข้าใช้และรับเอกสาร โดยระบบจะส่งรหัส OTP 6 หลักไปยังอีเมลที่ระบุ    *** กรอกรหัสที่ปรึกษาการลงทุน (Referral Code): 083680 *** 

6. ถ่ายภาพบัตรประชาชน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบบกรอกให้เบื้องต้น ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากนั้นกดปุ่ม “เสร็จ“

7. กรอกข้อมูลเปิดบัญชี ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบัญชีธนาคารที่จะใช้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ข้อมูลสถานที่ทำงาน และข้อมูลความรู้ด้านการลงทุน

8. ทำแบบประเมินความเสี่ยง (Suitability Test) เพื่อทราบความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

9. เซ็นชื่อ แล้วกดปุ่ม “ส่งข้อมูลเปิดบัญชี“ จะถือเป็นการกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

หลังจากกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีแล้ว คุณสามารถดำเนินการ ยืนยันตัวตน และ สมัครบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ได้ทันที

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม วิธียืนยันตัวตนและสมัคร ATS ได้จากลิงก์ข้างล่าง

วิธีการยืนยันตัวผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

วิธีการยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

วิธีการสมัครบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

หลังจากทำการส่งข้อมูลเปิดบัญชี ยืนยันตัวตน และสมัครบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เรียบร้อยแล้ว ทาง FINNOMENA จะดำเนินการอนุมัติบัญชีประมาณ 1-3 วันทำการ

หมายเหตุ: Referral Code เป็นช่องสำหรับกรอกข้อมูลรหัสตัวแทนผู้แนะนำการลงทุน นายสุรัตน์ สดงาม รหัสที่ปรึกษาการลงทุน (6 หลัก): 083680 


ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีโดยการส่งเอกสารคำขอเปิดบัญชีกองทุน

1. เข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.finnomena.com จากนั้นสมัครสมาชิกแล้วลงชื่อเข้าใช้

2. จากนั้นกดเข้าเมนู PORT ที่มุมซ้ายบน จากนั้นกดปุ่ม “เปิดบัญชีลงทุน“

3. กดปุ่ม ส่งอีเมล ระบบจะส่งแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีไปยังอีเมลที่ระบุในขั้นตอนนี้

4. พิมพ์แบบคำขอเปิดบัญชีที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมแล้วส่งมายัง

📌  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
เลขที่ 923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

5. หลังจาก FINNOMENA ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งเพื่อให้ไป ยืนยันตัวตน ผ่าน Counter Service ที่ 7-11 สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศไทย

หลังจากได้รับผลการยืนยันตัวตัวเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการในการอนุมัติบัญชี อย่างไรก็ตาม เพื่อความรวดเร็วและลดโอกาสเอกสารสูญหายระหว่างเดินทาง ขอแนะนำให้เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน


บัญชีจะได้รับอนุมัติและพร้อมลงทุนเมื่อไร ?

บัญชีจะพร้อมเริ่มลงทุนเมื่อได้รับการยืนยันตัวตน อนุมัติบัญชีลงทุน และ อนุมัติบริการหักบัญชีอัตโนมัติจากธนาคาร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเป็นการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันจะใช้เวลาในการอนุมัติดังนี้

👉 หากข้อมูลเปิดบัญชีที่ส่งเข้ามาถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้รับการอนุมัติประมาณ 1-3 วันทำการ
👉 ถ้ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทาง FINNOMENA จะส่งอีเมลให้แก้ไขข้อมูลตามที่อยู่อีเมลที่กรอกเข้ามาตอนเปิดบัญชี และจะใช้เวลาดำเนินการหลังประมาณ 1-3 วันทำการ

เมื่อบัญชีได้รับอนุมัติเรียบร้อยและพร้อมลงทุนแล้วจะมีอีเมลแจ้งเตือนจากทาง FINNOMENA อีกครั้ง


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
นาย สุรัตน์ สดงาม
ที่ปรึกษาการลงทุน IC License: 083680
โทร. 089-199-3466 Line: @WealthAdvice


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#RMF #SSF #กองทุนลดหย่อนภาษี #ETF
#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น #OR
#FINNOMENA #ฟินโนมีนา
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู
#ความมั่งคั่งปลูกได้ #DCAหุ้น #DCAกองทุน

Previous Top 5 กองทุน SSF และ RMF แนะนำลงทุน เพื่อลดหย่อนภาษี 5 สไตล์
Next รายชื่อ 36 หุ้น สำหรับลงทุน บัญชีออมหุ้นรายเดือน (DCA) ครึ่งปีแรก 2565

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *