ประกันสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า


โชคดีที่ทำประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า ก่อนป่วย หมดห่วงเรื่องค่ารักษาหลักล้าน เลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 2-10 ล้านบาทต่อปี เมื่อเจ็บป่วย นอน รพ. จ่ายตามจริง เน้นๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการรักษา

*จำกัดค่าห้อง.. แต่จัดเต็มเรื่องค่ารักษาสูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี หมดห่วงเรื่องค่ารักษา  ค่าผ่าตัด ล้างไต ฉายแสง เคมีบำบัด ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าห้องแล็บ   ค่ากายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด ค่าวางยาสลบ เราจ่ายให้หมดตามจริง

*เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ…แต่คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี พร้อมความคุ้มครอง พิเศษ! คุ้มครองผู้ป่วยนอก เช่น กรณีอุบัติเหตุที่รักษาภายใน 24 ชั่วโมงแรก ล้างไต ฉายแสง เคมีบำบัด

*ต้องตอบคำถามและตรวจสุขภาพก่อน ทำประกันสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า

*เบี้ยประกันภัยถูกลงกว่าประมาณ 30% หากคุณเลือกมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนแรก

*สิทธิประโยชน์ทางภาษี เบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

รายละเอียดแบบประกัน

  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
  • จำกัด 1 สัญญาต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่านเท่านั้น
  • จำนวนผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 2,000,000 – 10,000,000 บาท
  • สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี

สนใจแบบประกัน โทรเลย 089-199-3466
ตัวแทนผู้รับผิดชอบ สุรัตน์ สดงาม
ใบอนุญาตเลขที่ 5101050709

Previous ประกันมะเร็งหายห่วง
Next กระปุกความสุขหลังเกษียณ มีพอหรือยัง?

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *