P-CGREEN ลงทุน Green Tech ในจีน ครอบคลุม 5 ธีมธุรกิจดาวรุ่ง

Additional gallery in post content

บลจ.ฟิลลิป เปิดกองทุนต่างประเทศ “P-CGREEN” ชูจุดเด่นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีการรักษาสิ่งแวดล้อม ในประเทศจีนที่กำลังรุ่งเรืองต่อเนื่อง และไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจพลังงานสะอาดแต่ครอบคลุม 5 ธีมธุรกิจดาวรุ่ง เสนอขายครั้งแรก 16 – 26 เมษายน 2564

นายติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกกองทุนใหม่คือ กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ หรือ P-CGREEN (Phillip China Green Energy and Environment (P-CGREEN) ) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศเพียงกองเดียวไม่น้อยกว่า 80% คือ KraneShares MSCI China Environment ETF (KGRN) ที่อ้างอิงดัชนี MSCI China IMI Environment 10/40 Index ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดัชนีและการวิจัย ESG ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสินทรัพย์อ้างอิงรวมกว่า 108 พันล้านดอลล่าสหรัฐ โดย KraneShares เป็นพาร์ทเนอร์กับ CICC ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ ด้านการเงินของประเทศจีนที่เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย 

==================================
🛒 สนใจลงทุน กอง “P-CGREEN”
ผ่านแอป Phillip Fund SuperMart
เปิดบัญชี Online 📲 https://bit.ly/3gvjZpi
==================================

สำหรับ KGRN เป็นอีทีเอฟเน้นลงทุนในตราสารทุน ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการรักษาสิ่งแวดดล้อมทั้งหมดในประเทศจีน ภายใต้ 5 ธีมการลงทุนหลักคือ พลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การป้องกันมลพิษ และอาคารสีเขียว โดยลงทุนทั้ง Value Chain คือลงทุนทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวอีกด้วย โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 134.94% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

จุดเด่นของนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมของจีน

 • จีนเป็นผู้นำโลกในกาลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน (31% ของโลก)
 • ในปี 2017-2020 จีนจัดสรรงบประมาณกว่า 3.6 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2025 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะต้องคิดเป็น 50% ของพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของสหรัฐ และกลายเป็นประเทศที่มีปริมาณอาคารสีเขียวคิดเป็นครึ่งหนึ่งของโลก
 • ที่ผ่านมาจีนได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทาตามเป้าหมาย ที่ได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจห้าปี (The 5-Year Plan)

“P-CGREEN” Fund Information


KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

5 ธีมหลักของกองทุน “P-CGREEN” เทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้น 5 กลุ่มธุรกิจ คือ

 • พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) บริษัทที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงทางเลือก เช่น พลังานลม พลังงานแสงอาทิตย์
 • อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Energy Efficiency) บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ผลิต/พัฒนา และจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า
 • การจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน (Sustainable Water) บริษัทที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาคุณภาพน้ำ
 • การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) บริษัทที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันมลพิษ การลดของเสียหรือการรีไซเคิล
 • อาคารสีเขียว การออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Building) บริษัทที่สนับสนุนการทำตามมาตรฐานอาคารที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันธีมการลงทุนในพลังงานสะอาด เป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังเติบโตทั่วโลกมาสักระยะแล้ว แต่หากเจาะลึกเป็นภูมิภาคจะเห็นว่า ประเทศจีนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยเพราะ 2 ปัจจัยหลัก 

ปัจจัยแรก การได้รับแรงสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาลจีน โดยมีนโยบายและเป้าหมายรักษาสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยจีนสามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผนนโยบาย 5 ปีฉบับที่แล้วได้สำเร็จ (National Five-Year Plan 2016-2020) เช่น  การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน มีปริมาณการใช้พลังงานลดลง เป็นต้น โดย 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ทุ่มงบประมาณ 3.6 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐเพื่อลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าสร้างโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมขนาด 1200 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 (เทียบเท่ากำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบของสหรัฐอเมริกา)

ปัจจัยที่สอง ภาคธุรกิจของจีนมีศักยภาพเติบโตสูง โดยปัจจุบันจีนเป็นผู้นำในการด้านการผลิตและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ คิดเป็นสัดส่วน 72% ของโลก และเป็นผู้ผลิตพลังงานจากกังหันลม 50% ของโลก นอกจากนี้ยังมีมูลค่าการลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลน้ำเสีย ที่คาดว่าจะเติบโต 8.9-14.1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2021 – 2025

ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ประเทศจีนถือว่าเป็นต้นน้ำของชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า โดยเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยมกว่า 77% ของโลก และจีนยังเป็นแหล่งแร่ Rare earth ที่สำคัญ ซึ่งแร่เหล่านี้เป็นวัตถุดิบจำเป็นสำหรับมอเตอร์ EV และเครื่องกำเนิดพลังงานหมุนเวียน  

นอกจากนี้ สภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ของจีน เช่น เซี่ยงไฮ้เมืองเดียวผลิตขยะมากถึง 26,000 ตันต่อวัน หรือคุณภาพของน้ำบาดาลมีเพียง 14.40% ที่อยู่ในมาตรฐานระดับ 1-3 ที่สามารถใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้  คาดว่ามูลค่าการลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลน้ำเสียของทั้งประเทศจีนจะเติบโต 8.9 – 14.1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2021 – 2025 

ตัวอย่างบริษัทใน 5 ธีมหลักของเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

 • ธีมพลังงานทางเลือก : XinyiSolar Holdings Ltd. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทนโดยบริษัทผลิตกระจกโซล่าร์ (solar glass) ประเภทต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง XinyiSolar Holdings ได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลก
 • ธีมการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน : Beijing Enterprises Water Group Ltd. ทำธุรกิจพัฒนาระบบบำบัดน้ำโดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการน้ำและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีธุรกิจหลักเป็นการบำบัดน้ำเสีย
 • ธีมอาคารสีเขียว : Shimao Property HoldingsLtd. บริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน โดยบริษัทมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยโรงแรมสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ เชิงพาณิชย์ในเมืองที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • ธีมการป้องกันมลพิษ : China Everbright International Ltd. ให้บริการจัดการและให้คำปรึกษาด้านโครงการป้องกันสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน คือ พลังงานด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมด้านน้ำ การก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
 • ธีมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า : Nio Inc. บริษัทผลิตและจำหน่ายรถยนต์ โดยบริษัทจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน รวมทั้งให้บริการแบตเตอรี่นอกจากนี้ NIO ยังให้บริการลูกค้าแก่ทั่วโลก

Top 10 Holdings

 1. NIO INC –ADR
 2. Contemporary A-A (Renewable Energy Equipment)
 3. XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
 4. BYD CO LTD-H
 5. CONCH VENTURE
 6. CHINA EVERGRANDE GROUP
 7. SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
 8. LONGI GREEN EN-A
 9. XPENG INC –ADR
 10. KINGSOFT CLO –ADR

จากข้อมูลที่กล่าวมานี้ ทำให้ทาง บลจ.ฟิลลิป มีความมั่นใจว่า เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนจะยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก 

“อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอาจจะมีความกังวลด้วยช่วงนี้ตลาดหุ้นจีนมีความผันผวนสูง แต่ถ้ามีเป้าหมายลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศจีน ที่มีพลังขับเคลื่อนทั้งจำนวนประชากร เศรษฐกิจที่กำลังรุ่งเรือง มีทรัพยากรมากพอ มีเทคโนโลยีชั้นสูงที่สามารถเป็นผู้กำหนดมาตรฐานโลกได้ รวมถึงศักยภาพของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ช่วงเวลาที่ตลาดปรับลงมาแล้ว ถือเป็นโอกาสที่น่าเข้าลงทุนในธุรกิจเหล่านี้” นายติยะชัยกล่าว

ทั้งนี้ กองทุน P-CGREEN จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 เมษายน 2564 โดยลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089-199-3466 หรือ Line @WealthAdvice หรือกดลิงค์ https://lin.ee/2llzTHfVc
 
 
==================================
🛒 สนใจลงทุน กอง “P-CGREEN”
ผ่านแอป Phillip Fund SuperMart
เปิดบัญชี Online 📲 https://bit.ly/3gvjZpi
==================================

#ซื้อได้ทุกกองทุนรวม #ซื้อได้ทุกบลจ. #ฟิลลิป


✅อยากลงทุน? เปิดบัญชีลงทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน จัดแผนลงทุน ในแอปเดียว Phillip Fund SuperMart เปิดบัญชีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. เปิดบัญชีออนไลน์  >> คลิ๊กเปิดบัญชีออนไลน์
 2. ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี >> คลิ๊กดาวน์โหลด
 3. ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โทร. 089-199-3466

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
แนะนำตัว https://suratsod.blogspot.com

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

 • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#RMF #SSF #กองทุนลดหย่อนภาษี #ETF
#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู
#ความมั่งคั่งปลูกได้ #DCAหุ้น #DCAกองทุน

Previous วางแผนจัดพอร์ตลงทุน SSF-RMF แนะนำ DCA
Next กองทุนพลังงานสะอาด (Green Energy) แต่ละกองลงทุนอะไร?

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *