รู้จัก “มาย สไตล์” ยูนิตลิงค์


รู้จัก .. มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked)

ต่อยอด “มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ด้วย มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked) ประกันชีวิตควบการลงทุนจาก อลิอันซ์ อยุธยา โอนย้ายความเสี่ยงพร้อมปกป้องความมั่งคั่งทางการเงิน และเพิ่มโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีจาการลงทุนในระยะยาว ด้วยเครื่องมือการออมเงินอย่างเป็นระบบ

protection + saving + investing = Unit-Linked

จุดเด่นของ มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked) เลือกความคุ้มครองเองได้ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต เลือกและปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทุกเมื่อคัดสรรกองทุนที่มีผลประกอบการดี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน เลือกหยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้ แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง ทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ เลือกถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์มาใช้ได้ มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน

ประกันชีวิต + กองทุนรวม = ยูนิตลิงค์

รวมข้อดีของ 2 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทำให้ มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked) มีความคุ้มครองชีวิตที่สูง เปิดเผยค่าใช้จ่ายชัดเจน สามารถเลือกการลงทุนได้อิสระ มีให้เลือกหลากหลายความเสี่ยงจากหลาย บลจ. ตั้งแต่กองทุนตลาดเงิน, กองทุนตราสารหนี้, กองทุนตราสารทุน และเพิ่มโอกาสได้ผลตอบแทนจากการลงทุน

เบี้ยประกัน 3 รูปแบบ มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked) ชำระเบี้ยรายงวด มีทั้งรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ข้อดีของแบบรายงวดคือความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต อุ่นใจยิ่งขึ้น สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

บริการเสริมพิเศษฟรี เครื่องมือบริหารความเสี่ยงกองทุนอย่างเป็นระบบ
1. การลงทุนแบบอัตโนมัติ หรืิอ DCA (Dollar Cost Average) การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน เป็นการลงทุนเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน อาจลงทุนเป็นรายเดือน รายไตรมาส โดยไม่สนใจว่าราคาหน่วยลงทุนที่เราจะซื้อตอนนั้นเป็นราคาเท่าไร เป็นการลงทุนแบบอัตโนมัติไปเรื่อย ๆ โดยตั้งเป้าหมายเป็นจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนเป็นหลัก

2. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing) เป็นการรักษาสัดส่วนของการจัดพอร์ตลงทุนให้ลงเดิมตลอดเวลาช่วยได้ทั้งบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน สามารถเลือกปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ 3 เดือนครั้ง 6 เดือนครั้ง 12 เดือนครั้ง

3. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) สามารถขอสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วน หรือทั้งหมดจากกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนอื่นได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม


สามารถสอบถามเพิ่มเติมผมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
📲 089-199-3466  LINE: naimoo

#UNITLINKED #AllianzAyudhya
#ยูนิตลิงค์ #อลิอันซ์อยุธยา
#YAKGURU #YAKunitlink

Previous วิธีการทำงาน "มาย สไตล์" ยูนิตลิงค์
Next ก่อนซื้อยูนิตลิงค์ ต้องเข้าใจอะไร?

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *