สรุป Phillip Weekly Wealth Focus (22/12/2020)


สรุปงานสัมมนา Phillip Weekly Wealth Focus ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่ออังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สัปดาห์ที่ผ่านมา “Best IPO Fund 2020”

Event สัปดาห์ที่ผ่านมา อัพเดตข่าวรอบโลก
1) สรุปผลการประชุม FED
1. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0-0.25
2. คงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำจนกว่าอัตราการจ้างงานจะกลับสู่ระดับปกติ (Maximum และเงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบระดับ 2% +/- (Average 2%)
3. คงวงเงินทำ QE เดือนละ 120,000 ล้านเหรียญฯ
     -พันธบัตรรัฐบาล 80,000 ล้านเหรียญฯ
     -Agency MBS 40,000 ล้านเหรียญฯ
2) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันอีกครั้ง
3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯสามารถตกลงกันได้แล้ว !!
4) เกิดการกลายพันธุ์ของ COVID-19 ในอังกฤษ
5) อังกฤษยกระดับ Lock down ขึ้นเป็น Tier 4 ในบางพื้นที่ 
หลายประเทศรอบๆ เริ่มแบนอังกฤษเช่นกัน
6) ไทยรอดจากจากการเป็น Currency Manipulator แต่ถูกขึ้นใน Monitoring List แล้ว
7) COVID-19 ระบาด “ระลอกใหม่” ในไทย
8) ผลกระทบ COVID-19 Impact
     • Winner : Leasing ธปทอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ย NPL ของ SME อาจจะพุ่งสูงขึ้น
     • Loser : กระทบกับ กลุ่มห้างสรรพสินค้า ค้าปลีก ร้านอาหาร โรงหนัง โรงพยายบาล และ สถาบันเทิงขนส่งสาธารณะ กลุ่มธนาคาร สินค้าอาหารทะเล
     • Impact : สิ่งที่ต้องระวังคือแรงขายนักลงทุน สถาบันและต่างขาติ ซึ่งประเทศไทยนั้นมีการตื่นตัวในการป้องค่อนดี อาจจะมีการ Take profit เพื่อ lock กาไร และ Valuation
ของ SET index ขึ้นมาค่อนข้างจะตึงตัวในระยะสั้นอยู่แล้ว
    • โดย EPS จาก Bloomberg Consensus อยู่ 79.5
    • มองกรอบที่เข้าสะสมกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ อยู่ที่ 1350-1400 จุด เป็นระดับที่เหมาะสมในลงทุน 1-2 ปีข้างหน้า
9) Fund Flow ยังไหลเข้า Emerging Market อย่างต่อเนื่อง
10) Dollar index ฟื้นตัวระยะสั้น
อาจจะเป็นผลลบกับทองคา Action 1850 usd / oz เข้าซื้อระยะสั้น

Best IPO Fund 2020 : Performance All Asset Classes
1. TBIOTECH Global Health Care บลจ.ทิสโก้
2. MCHINAGD China Equity บลจ.เอ็มเอฟซี
3. T-ES-GTech Global Technology บลจ.ธนชาต
4. TCHTECH-A China Equity บลจ.ทิสโก้
5. TMB-ES-CHINA-A China Equity บลจ.ทหารไทย
6. T-ES-GINNO Global Equity บลจ.ธนชาต
7. WE-GIHEALTH Global Health Care บลจ.วี
8. UEDTECH Global Equity บลจ.ยูโอบี
9. MGTECH Global Technology บลจ.เอ็มเอฟซี
10. TNEXTGEN Global Technology บลจ.ทิสโก้

Master Fund Review
1. TBIOTECH : Polar Capital funds plc – Biotechnology Fund
2. MCHINAGD : Allianz China A-Shares-PT-USD
3. T-ES-GTech : Polar Capital funds plc – Global Technology Fund

Best IPO Fund 2020 : Performance All Asset Classes
Source: งานสัมมนา Phillip Weekly Wealth Focus, 22-Dec-2020

TBIOTECH Master Fund : Polar Capital funds plc – Biotechnology Fund
Source: งานสัมมนา Phillip Weekly Wealth Focus, 22-Dec-2020

MCHINAGD Master Fund : Allianz China A-Shares-PT-USD
Source: งานสัมมนา Phillip Weekly Wealth Focus, 22-Dec-2020

T-ES-GTech : Polar Capital funds plc – Global Technology Fund
Source: งานสัมมนา Phillip Weekly Wealth Focus, 22-Dec-2020

#Disclaimer: ข้อมูลที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจได้มาจากบริการข้อมูลการซื้อขายและสถิติและจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือได้ ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ความเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้อ้างอิงตามวันที่ที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Q&A Fund SuperMart

📌การเปิดบัญชีฟิลลิป Fund Supermart คืออะไร ?
✅ การเปิดบัญชีเพียงบัญชีเดียว สามารถซื้อกองทุนได้ทุก บลจ (ปัจจุบันมี 22 บลจ) สามารถ กองทุน และ ออมหุ้น และ เทรดหุ้นในตลาดได้ด้วย

📌มีค่าใช้จ่ายในการเปิดไหม ?
✅ เปิดบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเพียงค่าอากรสแตมป์สำหรับติดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท (กรณีเปิดบัญชีเทรดหุ้น)

📌การซื้อกองทุนผ่านฟิลลิป Fund Supermart มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม ?
✅ การซื้อกองทุนผ่าน Fund Supermart ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากปกติ เหมือนการซื้อกองทุนผ่านแบงค์ทุกประการ

✅แต่จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หากซื้อกองทุนในแต่ละวัน ไม่ว่าจะซื้อกองเดียวหรือหลายกองรวมกันต่อวัน ถ้าไม่ถึง 1,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 10 บาท

📌ขั้นต่ำในการซื้อคือเท่าไหร่ ?
✅ ข้อกำหนดการซื้อขั้นต่ำ จะเป็นไปตาม Fund Fact Sheet ของแต่ละกองทุน


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษีปี 63 SSF กองทุนไหนน่าจับใส่พอร์ต?
Next TOP PICK กองทุนเด่น แนะนำ DCA ปี 2021

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *