TOP PICK กองทุนเด่น แนะนำ DCA ปี 2021


มาแล้ว! Top Pick กองทุนเด่นแนะนำ DCA ปี 2021 ช่วงนี้โลกการลงทุน ต่างพูดถึงตลาดการลงทุนทั่วโลก กลุ่มลงทุนในหุ้นจีน กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม Healthcare 

Source: แนะนำโดยนักวิเคราะห์กองทุนรวม บล.ฟิลลิป ณ มกราคม 2564

🛡KCASH – กองทุนตลาดเงิน เน้นความปลอดภัยของเงินต้น ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 0.9% ซึ่งสูงกว่ากองทุนตลาดเงินอื่นๆ ส่วนใหญ่

🛡KFSPLUS – กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งมีความผันผวนต่ำ ไม่มีประวัติขาดทุนตลอดช่วง 10 ปี ย้อนหลัง ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 1.21% นำมาใช้แทนกองทุนตลาดเงิน สำหรับพอร์ตที่ออมเงิน 10,000 บาท เพื่อเพิ่มระดับผลตอบแทน

🛡K-FIXED – กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง อายุไม่เกิน 3 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ไทย ที่มีระดับ Credit Rating Investment Grade จึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ แต่ยังคงมีความผันผวนจากราคาตราสารหนี้ จากความเสี่ยงที่สุงขึ้น จึงสามารถคาดหวังระดับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ โดยประวัติผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ที่ 1.80%

🛡KFAFIX-A กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง อายุไม่เกิน 3 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ ที่มีระดับ Credit Rating Investment Grade จึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสหาตราสารหนี้ที่ดี ในต่างประเทศ แต่ยังคงมีความผันผวนจากราคาตราสารหนี้ จากความเสี่ยงที่สุงขึ้น จึงสามารถคาดหวังระดับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ โดยประวัติผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ที่ 2.27%

🛡PWIN กองทุนประเภท Global Equity กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก จึงช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นให้กับนักลงทุนได้ดี นอกจากนี้ ด้วยนโยบายของ PWIN ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ จึงช่วยให้โอกาสการเติบโตของกองทุน PWIN เกาะติดไปกับกระแสของเมกะเทรนด์ และทิศทางพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกได้

🛡ONE-UGG-RA กองทุนหุ้นทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก Baillie Gifford Long Term Global Growth ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเมื่อเทียบกับ TMBGQG แล้ว จะมีความกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนมากกว่า จึงมีความเสี่ยง และความผันผวนที่สูงกว่า

🛡MCHINAGA กองทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนสไตล์ Active มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม New China Economy เช่น กลุ่มเทคโนโลยี Healthcare และการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตามทิศทางนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศในกลุ่ม Emerging Market ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่แพ้ประเทศพัฒนาแล้วอันดับหนึ่งอย่างสหรัฐฯ กองทุนหุ้นจีนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่มีความน่าสนใจสูง

🛡1AMSET50 – สำหรับนักลงทุนที่เคยออมกองทุนหุ้นไทย 1AMSET50 เราแนะนำเปลี่ยนกองทุนที่จะออมใหม่ เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศพื้นฐานดี เพื่อกระจายกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนให้หลากหลายขึ้น ส่วนกองทุน 1AMSET50 เดิมที่มีอยู่ในพอร์ต แนะนำคงสัดส่วนการลงทุนไว้ ไม่ต้องสับเปลี่ยนออก เพราะ เรามีมุมมองว่ากองทุนหุ้นไทย ยังเป็นประโยชน์ต่อการกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน และ กองทุน 1AMSET50 ยังเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่ดี กระจายความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

🛡TMBGQG กองทุนหุ้นทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ คัดเลือกหุ้นอย่างเป็นระบบ กรองหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน จากหุ้นทั่วโลกกว่า 3,000 บริษัท และ วิเคราะห์แบบ Bottom Up เชิงลึก เพื่อเฟ้นหาหุ้นเติบโต ที่มีคุณภาพดี มีความ Active ในการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา มีการกระจายการลงทุนที่ดี หุ้นใหญ่ 10 ตัวแรกของพอร์ต กินสัดส่วนเพียงประมาณ 26% ของพอร์ตการลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง YTD และ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3ปี เฉลี่ยต่อปี 13.49% และ 13.44% ตามลำดับ

🛡TMBCOF กองทุนหุ้นจีน ลงทุนในกองทุนหลัก UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในธีมนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน หรือ New China Economy เช่น กลุ่มอุปโภคบริโภค และ การบริการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Rebalancing ของรัฐบาลที่จะผลักดันการบริโภคและการบริการภายในประเทศแทนการส่งออก และ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Supply Side Structural Reform ของรัฐบาลที่จะผลักดันอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแทนอุตสาหกรรมหนัก การเลือกหุ้นจะคัดเลือกบริษัทแบบ Bottom-Up โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักและมีนักวิเคราะห์ที่เข้าถึงกิจการได้ เน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน เช่น Tencent, Alibaba, TAL Education, Ping An Insurance โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง YTD อยู่ที่ระดับ 21.85% และ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3ปี เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 16.21%

Source: แนะนำโดยนักวิเคราะห์กองทุนรวม บล.ฟิลลิป ณ มกราคม 2564


📌ลงทุนได้ทุกกองทุนผ่านแอป Fund SuperMart หรือลงทุน DCA รายเดือน ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน จัดแผนลงทุน ในแอปเดียว ครับ

 
โดยดาวน์โหลดแอป Fund SuperMart
📱สำหรับ iOS ที่ https://apple.co/36PMoRO
📱สำหรับ Android ที่ http://bit.ly/2QtSrn0
 

#Disclaimer: ข้อมูลที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจได้มาจากบริการข้อมูลการซื้อขายและสถิติและจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือได้ ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ความเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้อ้างอิงตามวันที่ที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Q&A Fund SuperMart

📌การเปิดบัญชีฟิลลิป Fund Supermart คืออะไร ?
✅ การเปิดบัญชีเพียงบัญชีเดียว สามารถซื้อกองทุนได้ทุก บลจ (ปัจจุบันมี 22 บลจ) สามารถ กองทุน และ ออมหุ้น และ เทรดหุ้นในตลาดได้ด้วย

📌มีค่าใช้จ่ายในการเปิดไหม ?
✅ เปิดบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเพียงค่าอากรสแตมป์สำหรับติดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท (กรณีเปิดบัญชีเทรดหุ้น)

📌การซื้อกองทุนผ่านฟิลลิป Fund Supermart มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม ?
✅ การซื้อกองทุนผ่าน Fund Supermart ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากปกติ เหมือนการซื้อกองทุนผ่านแบงค์ทุกประการ

✅แต่จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หากซื้อกองทุนในแต่ละวัน ไม่ว่าจะซื้อกองเดียวหรือหลายกองรวมกันต่อวัน ถ้าไม่ถึง 1,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 10 บาท

📌ขั้นต่ำในการซื้อคือเท่าไหร่ ?
✅ ข้อกำหนดการซื้อขั้นต่ำ จะเป็นไปตาม Fund Fact Sheet ของแต่ละกองทุน


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous สรุป Phillip Weekly Wealth Focus (22/12/2020)
Next TOP PICKS ออมหุ้นแนะนำ DCA ม.ค.- มิ.ย. 2564

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *