งบ 5,000 บาท ต่อเดือนลงทุนอะไรดี ?


นักวิเคราะห์กองทุน Phillip Fund SuperMart มีพอร์ตกองทุนแนะนำมาฝากครับ!! มีกองทุนเด็ดอะไรบ้าง ไปดูกันครับ!

มีงบลงทุนเดือนละ 5,000 ลงทุนอะไรดี?

มีงบลงทุนเดือนละ 5,000 บาท ลงทุนอะไรดี? ทีมนักวิเคราะห์กองทุน Phillip Fund SuperMart ช่วยจัดพอร์ตให้ครับ

  • สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงขาดทุนได้น้อย หรือมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นประมาณ 1-3 ปี แนะนำพอร์ตความเสี่ยงต่ำ ลงทุนในตราสารหนี้ 80% และตราสารทุน 20% จัดพอร์ตลงทุน KFSPLUS 40% , KFAFIX-A 20% และ TMBGQG 20%
  • สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงขาดทุนได้ มีเวลาให้กับการลงทุนพอสมควร สามารถลงทุนได้ในระยะ 3-5 ปี ขึ้นไป แนะนำพอร์ตความเสี่ยงกลาง ลงทุนในตราสารหนี้ 40% และตราสารทุน 60% จัดพอร์ตลงทุน KFAFIX-A 20% , TMBGQG 20% , PRINCIPAL APDI 20% และ UEV 20%
  • สำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงขาดทุนได้สูง เพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนระยะยาว 5 ปี ขึ้นไป แนะนำพอร์ตความเสี่ยงสูง ลงทุนในตราสารหนี้ 20% และตราสารทุน 80% จัดพอร์ตลงทุน KFAFIX-A 20% , PWIN 20% , KFCMEGA-A 20% , UEV 20% และ 1AMSET50-RA 20%
พอร์ตความเสี่ยงต่ำ : พักเงินเย็น เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงขาดทุนได้น้อย หรือมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นประมาณ 1-3 ปี

สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงขาดทุนได้น้อย หรือมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นประมาณ 1-3 ปี แนะนำพอร์ตความเสี่ยงต่ำ ลงทุนในตราสารหนี้ 80% และตราสารทุน 20% จัดพอร์ตลงทุน KFSPLUS 40% , KFAFIX-A 20% และ TMBGQG 20%

KFSPLUS – กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ : กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี  ซึ่งมีความผันผวนต่ำ ไม่มีประวัติขาดทุนตลอดช่วง 10 ปี ย้อนหลัง ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ที่ 0.48% นำมาใช้แทนกองทุนตลาดเงิน เน้นความปลอดภัย

KFAFIX-A กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า : กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง อายุไม่เกิน 3 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ ที่มีระดับ Credit Rating Investment Grade จึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสหาตราสารหนี้ที่ดี ในต่างประเทศ แต่ยังคงมีความผันผวนจากราคาตราสารหนี้ จากความเสี่ยงที่สุงขึ้น จึงสามารถคาดหวังระดับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ โดยประวัติผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ที่ 2.56%

TMBGQG – กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth : กองทุนหุ้นทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ คัดเลือกหุ้นอย่างเป็นระบบ กรองหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน จากหุ้นทั่วโลกกว่า 3,000 บริษัท และ วิเคราะห์แบบ Bottom Up เชิงลึก เพื่อเฟ้นหาหุ้นเติบโต ที่มีคุณภาพดี มีความ Active ในการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา มีการกระจายการลงทุนที่ดี หุ้นใหญ่ 10 ตัวแรกของพอร์ต กินสัดส่วนเพียงประมาณ 26% ของพอร์ตการลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง YTD และ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยต่อปี 10.24% และ 14.87% ตามลำดับ

ตัวอย่าง สร้างพอร์ตความเสี่ยงต่ำโดยแผนออมกองทุนรายเดือน (Fund Builders Plan)


พอร์ตความเสี่ยงกลาง : ชนะเงินเฟ้อ เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงขาดทุนได้ สามารถลงทุนได้ในระยะ 3-5 ปี ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงขาดทุนได้ มีเวลาให้กับการลงทุนพอสมควร สามารถลงทุนได้ในระยะ 3-5 ปี ขึ้นไป แนะนำพอร์ตความเสี่ยงกลาง ลงทุนในตราสารหนี้ 40% และตราสารทุน 60% จัดพอร์ตลงทุน KFAFIX-A 40% , TMBGQG 20% , PRINCIPAL APDI 20% และ UEV 20%

KFAFIX-A กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า : กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง อายุไม่เกิน 3 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ ที่มีระดับ Credit Rating Investment Grade จึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสหาตราสารหนี้ที่ดี ในต่างประเทศ แต่ยังคงมีความผันผวนจากราคาตราสารหนี้ จากความเสี่ยงที่สุงขึ้น จึงสามารถคาดหวังระดับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ โดยประวัติผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ที่ 2.56%

TMBGQG – กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth : กองทุนหุ้นทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ คัดเลือกหุ้นอย่างเป็นระบบ กรองหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน จากหุ้นทั่วโลกกว่า 3,000 บริษัท และ วิเคราะห์แบบ Bottom Up เชิงลึก เพื่อเฟ้นหาหุ้นเติบโต ที่มีคุณภาพดี มีความ Active ในการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา มีการกระจายการลงทุนที่ดี หุ้นใหญ่ 10 ตัวแรกของพอร์ต กินสัดส่วนเพียงประมาณ 26% ของพอร์ตการลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง YTD และ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยต่อปี 10.24% และ 14.87% ตามลำดับ

PRINCIPAL APDI – กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ :กองหุ้นเอเชีย กระจายตัวดี กลยุทธ์สุดโหดคาดหวัง 8% เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภท Feeder Fund มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองเดียว (Master Fund) ให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) โดยจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผล (High Dividend) อย่างสม่ำเสมอ มีแนวโนมในการเติบโตสูง (Growth Stock) โดยประวัติผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ที่ 9.26%

UEV – กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ : มีโครงสร้างกองทุนประเภท Fund of funds ที่ลงทุนผ่านกองทุน RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund (กองทุนหลัก) และกองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF (กองทุนหลัก) บริหารโดย Robeco และ Global X Management Company โดยในส่วนกองทุนของ RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ Active โดยทีมผู้เชี่ยวชาญบริหารการลงทุน เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายเช่น ธุรกิจการขายชิ้นส่วนการผลิต EV ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ และเครื่องส่งกำลังไฟฟ้า (EV component suppliers) โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ EV และระบบ software ในการติดตั้ง (EV car manufacturers & Subsystem suppliers) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เครื่องชาร์ตไฟและเทคโนโลยีการส่งไฟฟ้า (Electrical grid & Charging Infrastructure) AI การเชื่อมต่อและการขนส่งสาธารณะ (Vehicle connectivity & Autonomous driving) โดยกองทุน RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund (กองทุนหลัก) สามารถสร้างผลการดำเนินงาน 1 ปี ย้อนหลังที่โดดเด่นถึง 51.2%* ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิง benchmark MSCI World Index TRN อยู่ที่ 44.8% (ที่มา Robeco, 30 ธ.ค. 2563)ข้อมูลจาก : www.wealthmagik.com/FundInfo/

ตัวอย่าง สร้างพอร์ตความเสี่ยงกลางโดยแผนออมกองทุนรายเดือน (Fund Builders Plan)


พอร์ตความเสี่ยงสูง : เน้นเติบโต เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงขาดทุนได้ สามารถลงทุนได้ในระยะยาว 5 ปี ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงขาดทุนได้สูง เพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนระยะยาว 5 ปี ขึ้นไป แนะนำพอร์ตความเสี่ยงสูง ลงทุนในตราสารหนี้ 20% และตราสารทุน 80% จัดพอร์ตลงทุน KFAFIX-A 20% , PWIN 20% , KFCMEGA-A 20% , UEV 20% และ 1AMSET50-RA 20%

KFAFIX-A กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า : กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง อายุไม่เกิน 3 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ ที่มีระดับ Credit Rating Investment Grade จึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสหาตราสารหนี้ที่ดี ในต่างประเทศ แต่ยังคงมีความผันผวนจากราคาตราสารหนี้ จากความเสี่ยงที่สุงขึ้น จึงสามารถคาดหวังระดับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ โดยประวัติผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ที่ 2.56%

PWIN – กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น : กองทุนประเภท Global Equity กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก จึงช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นให้กับนักลงทุนได้ดี นอกจากนี้ ด้วยนโยบายของ PWIN ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ จึงช่วยให้โอกาสการเติบโตของกองทุน PWIN เกาะติดไปกับกระแสของเมกะเทรนด์ และทิศทางพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกได้ โดยประวัติผลตอบแทนย้อนหลัง 2 ปี ที่ 44.71%

TMBGQG – กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth : กองทุนหุ้นทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ คัดเลือกหุ้นอย่างเป็นระบบ กรองหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน จากหุ้นทั่วโลกกว่า 3,000 บริษัท และ วิเคราะห์แบบ Bottom Up เชิงลึก เพื่อเฟ้นหาหุ้นเติบโต ที่มีคุณภาพดี มีความ Active ในการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา มีการกระจายการลงทุนที่ดี หุ้นใหญ่ 10 ตัวแรกของพอร์ต กินสัดส่วนเพียงประมาณ 26% ของพอร์ตการลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง YTD และ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยต่อปี 10.24% และ 14.87% ตามลำดับ

KFCMEGA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : เข้าถึงโอกาสการลงทุนใน 5 เทรนด์ยักษ์ใหญ่ของจีนในกองทุนเดียว กองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF เน้นการลงทุนในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยของจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก กองทุน Invesco China Technology ETF เน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด A-Shares, H-Shares และ ADRs กองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETFลงทุุนในเทคโนโลยีสะอาด เช่น พลังงานทางเลือก การใช้น้ำอย่างยั่งยืน อาคารสีเขียว การป้องกันมลภาวะ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกองทุน KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ลงทุนในบริษัทของจีนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพข้อมูลจาก : www.wealthmagik.com/FundInfo/

UEV – กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ : มีโครงสร้างกองทุนประเภท Fund of funds ที่ลงทุนผ่านกองทุน RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund (กองทุนหลัก) และกองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF (กองทุนหลัก) บริหารโดย Robeco และ Global X Management Company โดยในส่วนกองทุนของ RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ Active โดยทีมผู้เชี่ยวชาญบริหารการลงทุน เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายเช่น ธุรกิจการขายชิ้นส่วนการผลิต EV ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ และเครื่องส่งกำลังไฟฟ้า (EV component suppliers) โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ EV และระบบ software ในการติดตั้ง (EV car manufacturers & Subsystem suppliers) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เครื่องชาร์ตไฟและเทคโนโลยีการส่งไฟฟ้า (Electrical grid & Charging Infrastructure) AI การเชื่อมต่อและการขนส่งสาธารณะ (Vehicle connectivity & Autonomous driving) โดยกองทุน RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund (กองทุนหลัก) สามารถสร้างผลการดำเนินงาน 1 ปี ย้อนหลังที่โดดเด่นถึง 51.2%* ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิง benchmark MSCI World Index TRN อยู่ที่ 44.8% (ที่มา Robeco, 30 ธ.ค. 2563)

ข้อมูลจาก : www.wealthmagik.com/FundInfo/

1AMSET50 -กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : สำหรับนักลงทุนที่เคยออมกองทุนหุ้นไทย 1AMSET50 เราแนะนำเปลี่ยนกองทุนที่จะออมใหม่ เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศพื้นฐานดี เพื่อกระจายกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนให้หลากหลายขึ้น ส่วนกองทุน 1AMSET50 เดิมที่มีอยู่ในพอร์ต แนะนำคงสัดส่วนการลงทุนไว้ ไม่ต้องสับเปลี่ยนออก เพราะ เรามีมุมมองว่ากองทุนหุ้นไทย ยังเป็นประโยชน์ต่อการกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน และ กองทุน 1AMSET50 ยังเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่ดี กระจายความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ผลการดำเนินงานย้อนหลัง YTD และ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยต่อปี 7.42% และ -1.54% ตามลำดับ

ตัวอย่าง สร้างพอร์ตความเสี่ยงสูง โดยแผนออมกองทุนรายเดือน (Fund Builders Plan)

Source: แนะนำโดยนักวิเคราะห์กองทุนรวม บล.ฟิลลิป ณ กรกฎาคม 2564
Disclaimer: ข้อมูลที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจได้มาจากบริการข้อมูลการซื้อขายและสถิติและจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือได้ ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ความเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้อ้างอิงตามวันที่ที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำแนะนำเพิ่มเติมจาก YAK.GURU:
ผลตอบแทนกองทุนรวม “แบบสะสม” (Cumulative Return) คือการนำผลตอบแทนปีแรกกับปีล่าสุดที่ต้องการคำนวณมาพิจารณา (เช่น NAV ปี 2559 อยู่ที่ 10 บาท ส่วนปี 2563 อยู่ที่ 20 ปี แสดงว่ามีผลตอบแทนสะสม 100% ในรอบ 5 ปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม “แบบเฉลี่ยต่อปี” (Annualized Return) คือการนำผลตอบแทนแต่ละปีมาบวกกันแล้วหารจำนวนปีที่ต้องการดูค่าเฉลี่ย (เช่น นำผลตอบแทนปี 2559 ถึง 2563 มาบวกกัน แล้วหาร 5 ก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 5 ปี)

จะสังเกตได้ว่ากองทุนรวมในบ้านเราจึงมักจะคำนวณกองทุนรวมแบบ Cumulative Return เพราะจะเห็นตัวเลขผลตอบแทนสูงๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของบรรดา บลจ. ซึ่งหากจะเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบปีที่เหมาะสม นักลงทุนควรดูผลตอบแทนวิธี Annualized Return เป็นหลักครับ 


📌ลงทุนได้ทุกกองทุน ทุก บลจ. ผ่านแอป Fund SuperMart หรือลงทุน DCA รายเดือน ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน จัดแผนลงทุน ในแอปเดียว ครับ

✅อยากลงทุน? เปิดบัญชีลงทุนกับฟิลลิปออนไลน์
(Phillip Fund Builders Plan) ทำได้ 3 วิธีดังนี้
1. เปิดบัญชีออนไลน์  >> คลิ๊กเปิดบัญชีออนไลน์
2.
ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี >> คลิ๊กดาวน์โหลด
3.
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โทร. 089-199-3466
 
โดยดาวน์โหลดแอป Fund SuperMart
📱สำหรับ iOS ที่ https://apple.co/36PMoRO
📱สำหรับ Android ที่ http://bit.ly/2QtSrn0
 

Q&A Fund SuperMart

📌การเปิดบัญชีฟิลลิป Fund Supermart คืออะไร ?
✅ การเปิดบัญชีเพียงบัญชีเดียว สามารถซื้อกองทุนได้ทุก บลจ (ปัจจุบันมี 22 บลจ) สามารถ กองทุน และ ออมหุ้น และ เทรดหุ้นในตลาดได้ด้วย

📌มีค่าใช้จ่ายในการเปิดไหม ?
✅ เปิดบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเพียงค่ายืนยันตัวตนที่ 7-11 (กรณีเปิดบัญชีลงทุนออนไลน์และเลือกยืนยันตัวตนที่ 7-11)

📌การซื้อกองทุนผ่านฟิลลิป Fund Supermart มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม ?
✅ การซื้อกองทุนผ่าน Fund Supermart ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากปกติ เหมือนการซื้อกองทุนผ่านแบงค์ทุกประการ

✅แต่จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หากซื้อกองทุนในแต่ละวัน ไม่ว่าจะซื้อกองเดียวหรือหลายกองรวมกันต่อวัน ถ้าไม่ถึง 1,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 10 บาท

📌ขั้นต่ำในการซื้อคือเท่าไหร่ ?
✅ ข้อกำหนดการซื้อขั้นต่ำ จะเป็นไปตาม Fund Fact Sheet ของแต่ละกองทุน


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู
#ลงทุนให้รุ่งกับ YAK.GURU


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous กลยุทธ์ลงทุน กองทุนรวม TACTICAL CALL (12 - 16 ก.ค. 2564)
Next หุ้น Growth ที่ดี ควรเป็นอย่างไร

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *