รู้จัก “ยูนิตลิงค์” คืออะไร?


ยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ถือเป็นเครื่องมือในการวางแผนการเงิน ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต และโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม มีจุดเด่นสำคัญที่ผู้ทำประกันสามารถเลือก สัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และการลงทุน รวมถึงบริหารจัดการเงินในส่วนการลงทุนได้เอง ซึ่งไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

เบี้ยประกันภัยของยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นค่าความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด โดยผู้ขอเอาประกันภัยสามารถเลือกสัดส่วนความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินส่วนนี้ไปบริหารเอง และบริษัทจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภทต่างๆ

ส่วนที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกรมธรรม์ ที่บริษัทเรียกเก็บ เพื่อเป็นค่าดำเนินการ ค่าดูแลรักษากรมธรรม์ และค่าบริการในการลงทุน ซึ่งจะกำหนดแตกต่างกันไปแล้วแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่จัดสรรเข้าไปเป็นการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามคำสั่งของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับจัดการเงินดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

แผนภาพแสดงการทำงานของยูนิตลิงค์ (Unit-Linked)

นอกจากนี้ ยูนิตลิงค์ยังมีความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะสามารถปรับเพิ่มหรือลดวงเงินความคุ้มครอง สัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสถานการณ์การลงทุนและช่วงชีวิต ทั้งยังสามารถเลือกจำนวนเบี้ยที่จะจ่ายได้เอง จะเพิ่ม จะลด หรือจะพักการชำระเบี้ยก็ได้ หรือจะถอนเงินออกมาบางส่วนก็ทำได้

ยูนิตลิงค์… ดีจริงหรือ ?

อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อ “ยูนิตลิงค์” กันมาบ้างเพราะบริษัทประกันหลายแห่ง เริ่มนำยูนิตลิงค์ หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) มาเสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่สนใจทำประกันชีวิต และมันก็น่าสนใจจริงๆ

เพราะถ้าดูจาก “ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน” จะเห็นว่า เงินแสนสามารถกลายเป็นเงินหลายสิบล้านบาทได้ง่ายๆ แถมยังมีประกันชีวิตแบบเดียวกับประกันชีวิตแบบทั่วไปอีกด้วย เรียกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่า แก่แล้วจะไม่มีเงินใช้ เพราะถ้าได้ผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ ปีละ 5-8% แบบนี้รับรองว่า “รวยตอนแก่” และยังมีมรดกไปถึงลูกหลานอีกต่างหาก

ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่า แก่แล้วจะไม่มีเงินใช้ เพราะถ้าได้ผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ ปีละ 5-8% แบบนี้รับรองว่า “รวยตอนแก่” และยังมีมรดกไปถึงลูกหลาน

yak.unitlink

สามารถสอบถามเพิ่มเติมผมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
📲 089-199-3466  LINE: naimoo

#UNITLINKED #AllianzAyudhya
#ยูนิตลิงค์ #อลิอันซ์อยุธยา
#YAKGURU #YAKunitlink

Source:
– สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
– วารสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, August 2017

Previous ทุนประกันชีวิต เท่าไหร่ดี?
Next อัพเดทพอร์ตสาธิต มกราคม 2563

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *