อัพเดทพอร์ตสาธิต มกราคม 2563


พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เป็นพอร์ตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) ด้วยการประยุกต์ใช้งาน Portfolio Model ที่หลักทรัพย์ฟิลลิปให้คำแนะนำในแต่ละเดือน

2. เป็นพอร์ตที่ผมตั้งใจจะสาธิตการตัดสินใจลงทุนแบบ Conservative Portfolio ระดับความเสี่ยงพอร์ตต่ำ ผลตอบแทนคาดหวัง 3% ต่อปี ระยะเวลาที่แนะนำลงทุน 1 ปี และ Aggressive Portfolio ระดับความเสี่ยงพอร์ตสูง ผลตอบแทนคาดหวัง 9% ต่อปี ระยะเวลาที่แนะนำลงทุน 3-5 ปี

3. เป็นพอร์ตการลงทุนจริงของผม ได้ทำการเปิดบัญชีกองทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป บัญชีสำหรับ DIY Conservative Portfolio Model และ บัญชีสำหรับ DIY Aggressive Portfolio Model

สรุปพอร์ตเดือนนี้ เนื่องจากเป็นการเซ็ตอัพพอร์ตสาธิตนี้ ขออธิบายตั้งแต่การเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ฟิลลิป อ่านเพิ่มเติม >> เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ กับ บล.ฟิลลิป ง่าย สะดวก และรวดเร็ว รออนุมัติเปิดบัญชี รออนุมัติ ATS ตัวอย่างอีเมลแจ้งเปิดบัญชี

หลังจากขั้นตอนการเปิดบัญชีและอนุมัติ ATS เรียบร้อย ขั้นตอนถัดมาเตรียมเงินลงทุนในพอร์ตสาธิตบัญชีละ 20,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกไว้ตอนเปิดบัญชีกองทุนและทำ ATS ซึ่งแต่ละบัญชีจะมีการจัดสรรการลงทุนตามงบประมาณและเงื่อนการการลงทุนในแต่ละกองทุน 

Conservative Portfolio Model 

ระดับความเสี่ยงพอร์ต ต่ำ ผลตอบแทนคาดหวัง 3% ต่อปี ระยะเวลาที่แนะนำลงทุน 1 ปีสินทรัพย์หลักของพอร์ต กองทุนตลาดเงิน และ กองทุนตราสารหนี้

Conservative Portfolio (January 2020) : มุมมองเดือนนี้

  • อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือนธันวาคม 2019 อยู่ที่ระดับ +0.87% YoY ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยมีสาเหตุสำคัญจากราคาข้าวสารที่ปรับสูงขึ้น จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ รวมถึงราคาเนื้อสุกรที่ปรับสูงขึ้น จากต้นทุนการเฝ้าระวังโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
  • เรามองว่า Bond Yield สหรัฐฯ น่าจะผ่านจุดต่ำที่สุดของรอบนี้ไปแล้วและจะค่อยๆ ทยอยฟื้นตัวขึ้นในระยะถัดไป โดยในระยะสั้นๆ อาจจะมีการปรับตัวลงบ้าง หลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านขึ้นมา ทั้งนี้ เรามองว่า Bond Yield สหรัฐฯ ในระยะยาวจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ต่ำกว่าระดับที่เคยเป็นในอดีต เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ำ เช่นเดียวกันกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย
  • REITs ไทยปรับตัวลงในเดือนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมี Dividend Yield อยู่ที่ราว 5.08% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 5.69%) ในขณะที่ Yield Spread ปัจจุบันอยู่ที่ 3.60% สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 3.29% ใกล้ๆ +1 SD
  • REITs สิงคโปร์ปรับตัวลงเล็กน้อยในเดือนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมี Dividend Yield อยู่ที่ราว 4.37% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 5.57%) ในขณะที่ Yield Spread อยู่ที่ระดับต่ำกว่า -1SD เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

Fixed Income สัดส่วน 80%

Fund Code AMC เงินลงทุน ค่าใช้จ่าย (%)
Short-term
TMBUSBบลจ.ทหารไทย 1/1 0.43
T-TSBบลจ.ธนชาต 1,000/1,0000.60
Medium-term
KFAFIXบลจ.กรุงศรี 2,000/2,000 0.42
TMBABFบลจ.ทหารไทย 1/1 0.54
K-FIXEDบลจ.กสิกรไทย 500/500 0.50

Thai Equity (Low Volatility) สัดส่วน 10%

Fund CodeAMC เงินลงทุนค่าใช้จ่าย (%)
T-LowBetaบลจ.ธนชาต1,000/1,0002.32
T-PrimeLowBetaบลจ.ธนชาต1,000/1,0001.77
LHSTRATEGYบลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์1/10.94
PHATRA SMART MVบลจ.ภัทร1,000/1,0001.90

Alternatives สัดส่วน 10%

Fund Code AMC เงินลงทุนค่าใช้จ่าย (%)
PHATRA PROP-Dบลจ.ภัทร1,000/1,0000.94
PRINCIPAL iPROP-Aบลจ.พรินซิเพิล5,000/5,0001.25
TMBPIPFบลจ.ทหารไทย1/11.37

DIY Conservative Portfolio Model

เงินลงทุนในพอร์ตสาธิต 20,000 บาท ลงทุนใน  Fixed Income สัดส่วน 80% เงินลงทุน 16,000 บาท Thai Equity สัดส่วน 10% เงินลงทุน 2,000 บาท Alternatives สัดส่วน 10% เงินลงทุน 2,000 บาท

Fixed Income สัดส่วน 80%
เงินลงทุน 16,000 บาท เลือกลงทุนสัดส่วน Short-term (3M-12M) 50% จำนวนเงิน 8,000 บาท และเลือกลงทุนสัดส่วน Medium-term (1Y-3Y) 50% จำนวนเงิน 8,000 บาท จากกองทุนใน Portfolio Model (January 2020) ที่ฟิลลิปแนะนำ

Short-term (3M-12M) เลือกกองทุน T-TSB ให้ผลตอบแทนดีกว่า แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าเล็กน้อย และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวนเงิน 8,000 บาท

Medium-term (1Y-3Y) เลือกกองทุน KFAFIX ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายถูกสุด และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวน 8,000 บาท

Thai Equity (Low Volatility) สัดส่วน 10%
เลือกกองทุน T-PrimeLowBeta ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุดอันดับที่ 3 แต่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด เงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวน 2,000 บาท

Alternatives สัดส่วน 10%
เลือกกองทุน TMBPIPF ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าเล็กน้อย และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวนเงิน 2,000 บาท

สถานะคำสั่งซื้อผ่านแอป Fund SuperMart


Aggressive Portfolio Model

ระดับความเสี่ยงพอร์ต สูง ผลตอบแทนคาดหวัง 9% ต่อปี ระยะเวลาที่แนะนำลงทุน 3-5 ปี สินทรัพย์หลักของพอร์ต กองทุนตราสารหนี้ และ กองทุนตราสารทุน

Aggressive Portfolio (January 2020) : มุมมองเดือนนี้

  • สหรัฐฯ เตรียมลงนามในข้อตกลงทางการค้า Phase One กับจีนในวันที่ 15 ม.ค.นี้ โดยพิธีลงนามจะเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาว หลังจากนั้นก็จะเริ่มการเจรจาทางการค้า Phase Two ที่กรุงปักกิ่ง ในขณะเดียวกันธนาคารกลางจีนได้ ประกาศปรับลดสัดส่วนกันสำรองธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 50 bps สู่ระดับ 12.5% มีผลบังคับใช้วันที่ 6 ม.ค.นี้
  • พลตรี สุเลมานี ผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษคุดส์ ผู้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในตะวันออกกลาง ถูกสังหารตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่สนามบินในกรุงแบกแดด เช้าวันที่ 3 ม.ค. ตามเวลาอิรัก
  • โดยการล้างแค้นของอิหร่านอาจมุ่งเป้าไปที่ขุมกำลังของกองทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางหรืออะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ และอิหร่าน ประเมินว่าสามารถโจมตีได้ ทั้งนี้ทางการสหรัฐฯ อ้างว่าสุเลมานี อยู่เบื้องหลังการโจมตีกองทัพอเมริกันในอิรัก ซึ่งถูกส่งไปประจำการในพื้นที่ตามคำร้องขอของรัฐบาลอิรักชุดปัจจุบัน โดยสหรัฐฯ เชื่อว่าสุเลมานีเป็นนายพลมือเปื้อนเลือดที่ทำให้กำลังพลของกองทัพสหรัฐฯ จำนวนมากต้องเสียชีวิต ขณะที่หน่วยรบพิเศษคุดส์ที่สุเลมานี เคยเป็นผู้บัญชาการอยู่ก็ถูกทางการสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีเป็นองค์กรก่อการร้ายด้วยเช่นกัน เหตุการณ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ถึงจุดเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ครั้งที่อิหร่านจับชาวอเมริกัน 52 คนเป็นตัวประกันเมื่อปี 1979

Fixed Income สัดส่วน 20%

Fund CodeAMCเงินลงทุนค่าใช้จ่าย(%)
Medium-term
KFAFIXบลจ.กรุงศรี2,000/2,000 0.42
TMBABFบลจ.ทหารไทย1/10.54
K-FIXEDบลจ.กสิกรไทย500/5000.50
Global bond
UGIS-Nบลจ. ยูโอบี-/-1.00
TMBGINCOMEบลจ.ทหารไทย1/11.05

Equities สัดส่วน 60%

Fund CodeAMCเงินลงทุนค่าใช้จ่าย(%)
Thai Equity
1AMSET50-RAบลจ.วรรณ1,000/1,0000.66
BTPบลจ.บัวหลวง500/5001.80
SCBSET50บลจ.ไทยพาณิชย์1/10.63
TMB50บลจ.ทหารไทย1/10.63
Global Equity
TMBGQG บลจ.ทหารไทย 1/11.74
KFGBRAND-Aบลจ.กรุงศรี2,000/2,0000.90
SCBLEQA บลจ.ไทยพาณิชย์ 1/11.72
UGDบลจ.ยูโอบี1/11.86
China Equity
TMBCOFบลจ.ทหารไทย1/11.74
KFACHINA-Aบลจ.กรุงศรี2,000/2,0001.05
Global Healthcare
BCAREบลจ.บัวหลวง500/5001.24
KFHEALTH-Aบลจ.กรุงศรี2,000/2,0001.00

Alternatives สัดส่วน 20%

Fund CodeAMCเงินลงทุนค่าใช้จ่าย(%)
Property & REITs
PHATRA PROP-Dบลจ.ภัทร1,000/1,0000.94
PRINCIPAL iPROP-Aบลจ.พรินซิเพิล5,000/5,0001.25
TMBPIPFบลจ.ทหารไทย1/11.37
TMBGINFRAบลจ.ทหารไทย 1/11.74
Gold
TGoldBullion-Hบลจ.ธนชาต1,000/1,0000.78

DIY Aggressive Portfolio Model

เงินลงทุนในพอร์ตสาธิต 20,000 บาท ลงทุนใน  Fixed Income สัดส่วน 20% เงินลงทุน 4,000 บาท Equity สัดส่วน 60% เงินลงทุน 12,000 บาท Alternatives สัดส่วน 20% เงินลงทุน 4,000 บาท

Fixed Income สัดส่วน 20%
เงินลงทุน 4,000 บาท เลือกลงทุนสัดส่วน Medium-term (1Y-3Y) 10% จำนวนเงิน 2,000 บาท และเลือกลงทุนสัดส่วน Global bond 10% จำนวนเงิน 2,000 บาท จากกองทุนใน Portfolio Model (January 2020) ที่ฟิลลิปแนะนำ

Medium-term (1Y-3Y) เลือกกองทุน KFAFIX ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายถูกสุด และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวน 2,000 บาท

Global bond เลือกกองทุน UGIS-N ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายถูกสุด และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวน 2,000 บาท

Equity สัดส่วน 60%
Thai Equity 20% กองทุน TMB50 และ SCBSET50 ให้ผลตอบแทนและมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกันมาก เงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ เลือกกองทุน SCBSET50 ลงทุนจำนวน 4,000 บาท

Global Equity 20% เลือกกองทุน TMBGQG ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับที่สอง และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวน 4,000 บาท

China Equity 10% เลือกกองทุน TMBCOF ลงทุนจำนวน 2,000 บาท

Global Healthcare 10% เลือกกองทุน BCARE ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายสูง และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวน 2,000 บาท

Alternatives สัดส่วน 20%
Property & REITs 10% เลือกกองทุน TMBPIPF ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (01/01/2019 – 31/12/2019) ดีที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าเล็กน้อย และเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปผ่านเกณฑ์ ลงทุนจำนวน 2,000 บาท

Gold 10% เลือกกองทุน TGoldBullion-H ลงทุนจำนวน 2,000 บาท

สถานะคำสั่งซื้อผ่านแอป Fund SuperMart


สรุปการปรับพอร์ตเดือนนี้

เดือนนี้เป็นการเซ็ตอัพพอร์ตสาธิตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) ด้วยการประยุกต์ใช้งาน Portfolio Model ที่หลักทรัพย์ฟิลลิปให้คำแนะนำในแต่ละเดือน เดือนหน้ามาอัพเดทพอร์ตด้วยกัน ครับ

คำเตือน: พอร์ตสาธิตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) ความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

Source:
http://datacenter.poems.in.th/fame/040/Portfolio_Model_Jan20.pdf
https://datacenter.poems.in.th/investmentunit/analyst/Monthly_Jan2020.pdf

#Disclaimer
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Previous รู้จัก "ยูนิตลิงค์" คืออะไร?
Next "คริสเปอร์-แคสไนน์" นวัตกรรมทางการเพทย์ใหม่ที่คุณลงทุนได้ ผ่านกองทุน PWIN

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *