กลยุทธ์ลงทุน กองทุนรวม TACTICAL CALL (28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564)


สรุปให้ Phillip Weekly Wealth Focus ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2564 กลยุทธ์การลงทุน, Technical Summary ,Technical View และ Tactical Call นักวิเคราะห์ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการได้แก่ คุณนธีร์ ใบเจริญ และคุณณัฐกิตติ์ กำธรกิตติกุล

สรุปกลยุทธ์ลงทุน กองทุนรวม 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2564
“TACTICAL CALL” Phillip Weekly Wealth Focus

Overview Summary : US
• จากตัวเลขสัปดาห์ที่แล้ว ตัวเลขขายบ้านใหม่ในสหรัฐต่ำกว่า ที่ตลาดคาดอยู่ที่ 870k ยูนิต ตัวเลขที่ออกมาอยู่ที่ 769k ที่ต่ำกว่าตลาดคาด
• Core durable goods หรือสินค้าคงทนโต 0.3 MoM ในเดือนพฤษภาคม จากการคาดการณ์ 0.8%
• ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จากที่ตลาดคาด 380k ตัวเลขที่ออกมา 411k
• Personal spending หรือการจับจ่ายของชาวสหรัฐ ไม่ได้ขึ้นเที่ยบจากเดือนก่อน
• PCE ออกมา 0.4% จากเดือนที่แล้ว 0.6%
• จะเห็นได้เลยว่า กลุ่มอสังหาฯไม่ได้มี ยอดขายได้มากขึ้นเทียบเดือนต่อเดือน สอดคล้องกับสินค้าคงทนที่ลดลงและ ตัวเลข การจับจ่ายใช้สอยของผู้คนใน สหรัฐยังมีความระมัดระวังกันมากขึ้น รวมถึงตลาดการจ้างงานที่ยังไม่ลดลงอย่างที่คาด
• สะท้อนไปถึง ในตัวเลขของภาคบริการที่ยังฟื้นตัวได้อย่างไม่เต็มที่ อยู่ที่ 64.8 จากการคาดการณ์ที่ 70 แสดงให้เห็นภาคการบริการของสหรัฐนั้นยังมี ความอ่อนแอ และเปราะบาง สาเหตุมาจากที่คนยังไม่กลับเข้ามาทำงานอย่างเต็มที่
• เรามองว่า กลุ่มที่ผลประโยชน์ ต่อการลดตัวลงของอัตราเงินเฟ้อระยะสั้น และผลประกอบการที่กำลังจะประกาศในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม คือกลุ่ม growth stock, con disc, และ tech (ในส่วนของ tech ที่ได้รับผลประโยชน์น่าจะมาก การจับจ่ายใช้สอยใน platform online ที่มีราคาถูกมากขึ้น รวมไปถึง quality growth stock เช่น หุุ้นสินค้าฟุ่มเฟือยขนาดใหญ่ เช่น apple microsoft และ google น่าจะยังได้รับประโยชน์จาก การที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าบางส่วนได้บน platform ในราคาถูกและการปรับตัวของรายได้โฆษณาบนโลก online
• กองแนะนำ TMBGQG, ONE-UGG-RA หรือ ONE-GECOM, K-CHANGE
• ส่วนของกอง REIT ที่เป็น Defensive Asset ที่เราเลือกมาเป็น Tactical ยังสามารถลงทุนได้ต่อเนื่อง TUSREIT, LHPROPG, PRINCIPAL-IPROPEN (APAC REIT) ยังสามารถเติบโตได้ในระยะกลางถึงยาว 6-18 เดือน ต่อจากนี้จากการฟื้นตัวของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม, dataware house, logistic และโครงข่าย infrastructure ที่ได้รับผลประโยชน์จาก infra bill ของ ไบเด้น
• Sub theme ที่เรามองว่า น่าจะเป็นสิ่งที่จับตามองและน่าสนใจต่อไปคือกลุ่ม semiconductors ที่ได้รับผลกระทบจาก การปิดตัวของผู้ผลิตฝั่งเอเชีย และ supply disruption ในช่วงก่อนหน้านี้ และยังได้ผลบากจาก demand ที่ยังมีอย่างต่อเนื่องกลุ่มเครื่องไฟฟ้า, pend up demand ในกลุ่มยานยนต์ ที่ยังต้องการ chipset เหล่านี้เป็นจำนวนมาก
• เลือกผู้ผลิตฝั่งเอเชีย M-ATECH แต่ราคาขึ้นสูงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ย่อตัวเข้าสะสมได้
• แต่ถ้าในกลุ่ม chipset ฝั่งสหรัฐและยุโรป ก็ยังน่าสนใจในแง่ของผลประกอบการที่กำลังจากออกมาและ PE ที่ยังถูก
• กองแนะนำ WE-EVOSEMI , LHSEMI

Overview Summary : EURO
• ตัวเลขทางเศรษฐกิจ เดือนมิถุนายน ไม่ว่าจะเป็น PMI Manufacturing และ Service ยังเติบโต ได้ดีกว่าที่ตลาดคาด จากการเปิดเมืองของหลายๆ ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ สายพันธุ์ delta นั้นอาจจะส่งผลกระทบระยะถัดไป สาเหตุเป็นการที่ทางสหภาพยุโรป เปิดประประเทศ ในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลยูโร 2020 และมีจำนวนผู้เข้าชมการแข่งขั้นเป็นจานวน เกินกว่าร้อยละ 50
• อาจจะทำให้ เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ สายพันธุ์ delta ในระยะถัดไป
• เราแนะนำได้ให้ ขายทำกาไร Take profit เพื่อที่จะเข้ารับอีกครั้ง
• แต่ถึงอย่างก็ตามเรามองว่า ยุโรป ยังสามรถฟื้นตัวได้ดี จาก Base effect คือการฟื้นตัวจากฐานต่ำ หากมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี มองว่า ยุโรปยังมี บริษัทจดทะเบียน ที่ยังเป็นกลุ่ม ที่ laggard เช่น ภาคการท่องเที่ยงและร้านอาหาร และ สินค้าฟุ่มเฟือย ที่เริ่มเห็นว่ามีการจองที่พัก และมีการสั่งจองสินค้าแบรด์ ดังจาก online shop เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ
• กองแนะนำ MEURO , KT EURO , KF EUROPE
 
Overview Summary : CHINA
• All Share CHN x HK
• เรามองว่าเศรษฐกิจจีน และฮ่องกง ไม่ได้มีการอัดฉีดเม็ดเงินเหมือนใน สหรัฐและยุโรป แต่ยังมองว่า ด้วย valuation ที่ยังถูกกว่า DM และเศรษฐกิจ ยังสารมรถฟื้นตัวและควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี จังหวะลงทุนเข้ารับในช่วงที่มีการปรับตัวลงมา
• รวมไปถึงการประกาศตัวเลข PMI เดือนมิถุนายน manufacturing , service ที่น่าจะมีการขยายตัวจาก เดือนที่ผ่านมา แต่อาจจะไม่ได้มากเพราะ เนื่องจากจีนมีวันหยุดในช่วงต้นดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา
• เราชื่นชอบ Domestic consumption ในจีน และ หุ้น H-share มากขึ้นเรื่อย
• กองแนะนำ KFCMEGA , MCHINA , K-CHINA
 
Overview Summary : VN
• ในสัปดาห์นี้ เวียดนามจะมีการประกาศตัวเลข GDP และ CORE CPI ซึงคาดว่าน่าจะเติบโต ได้ตามที่ ตลาดคาการณ์ เรายังมองเศรษฐกิจ ยังเติบโตได้อีกในระยะยาว หากมีการปรับตัวลดลงมาของตลาด เราแนะนำให้ทยอยเข้าซื้อ แต่ถ้ายังไม่มี เรา ก็ยังแนะนำให้เริ่มสะสมได้อีกเช่นกัน
• กองแนะนำ ASP-VIET , PRINCIPAL-VNEQ

สรุปกลยุทธ์การลงทุน : Technical Summary
DJI : ผ่านร่าง American job plan ยังแนะนำถือต่อและลุ้นผลระกอบการของแต่บริษัทที่น่าจะฟื้นตัวและมีกำไรได้มากกว่า ไตรมาสที่ 1 แต่จะติดเส้นประที่เป็น downtrend กดอยู่ MACD เริ่มอ่อนแรง แนะนำให้ เป็น wait and see or take profit

NASDAQ : คลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และทำจุดสูงสุดใหม่ growth stock ยังเล่นกับการปรับตัวลดลงของ อัตราเงินเฟ้อในระยะนี้ เรายังแนะนำถือ และ อาจจะมองไปถึงช่วงผลประกอบการ กค.-สค. จะออกมา อาจจะมีบางกลุ่มที่ทำได้ไม่ได้ดีนัก และ แนะนำถือเพื่อทยอย take profit
CSI 300 : มาได้ในสัปดาห์ที่แล้ว เรายังมองว่า จีนอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปแรงมากในช่วงต่อจากนี้ อาจจะเป็นการขยับตัวขึ้นเป็น sideway up ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เคย แต่ในระยะยาวเรายังชอบจีนอยู่ คำแนะนำเป็น neutral หรือ slightly overweight
EUROSTOXX 50 : TAKE PROFIT
BSE SENSEX : อินเดียยังให้ Let’s Profit Run หลังจากที่ break neckline มาแล้ว upside อยู่ที่ 5%-7% หลังจากที่ควบคุมสถาการณ์โควิดได้ดี
VN 30 : เวียดนามทำ All time high ไปแล้ว ทุก indicator กำลังจะวกตัวขึ้นไปและ candlestick เป็น ascending triangle upside ยังมีอีก 5%-7%

Technical View : Dow Jones 
DJI ทำ All time high จากการผ่านร่าง American job plan ยังแนะนำถือต่อและลุ้นผลระกอบการ ของแต่บริษัทที่น่าจะฟื้นตัวและมีกำไรได้มากกว่า ไตรมาสที่ 1 แต่จะติดเส้นประที่ เป็น down trend กดอยู่ MACD เริ่มอ่อนแรง แนะนำให้เป็น wait and see

Technical View : NASDAQ
คลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และทำจุดสูงสุดใหม่ growth stock ยังเล่นกับการปรับตัวลดลงของ อัตราเงินเฟ้อในระยะนี้ เรายังแนะนาถือ และ อาจจะมองไปถึงช่วงผลประกอบการ กค.-สค จะออกมา อาจจะมีบางกลุ่มที่ทำได้ไม่ได้ดีนัก และ แนะนำถือเพื่อทยอย take profit

Technical View : CSI300
หลังจากที่ CSI rebound มาได้ในสัปดาห์ที่แล้ว เรายังมองว่า จีนอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปแรงมากในช่วงต่อจากนี้ อาจจะเป็นการขยับตัวขึ้นเป็น sideway up ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เคย แต่ในระยะยาวเรายังชอบจีนอยู่ คำแนะนำเป็น neutral หรือ slightly overweight

Technical View : EUROPE
TAKE PROFIT และ BUY ON DIP : MACD ตัดลง หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน มาถึง 3 วันติด ตลาดกังวลเรื่อง โควิดกับการเปิดเมืองที่เร็วมากเกินไป รอย่อแล้ว ที่ 4039 จุดสาหรับ EUROSTOXX 50

Technical View : INDIA
อินเดียยังให้ Let’s Profit Run หลังจากที่ break neckline ทำ high ใหม่มาแล้ว upside อยู่ที่ 5-7% หลังจากที่ควบคุมสถาการณ์โควิดได้ดี

Technical View : VIETNAM
เวียดนามทำ All time high ไปแล้วทุก indicator กำลังจะวกตัวขึ้นไปและ candlestick เป็น ascending triangle upside ยังมีอีก 5-7%

Tactical Call 29-06-2021
📈 OVERWEIGHT
– EUROEURO-CYCLICAL : T-PREMIUM BRAND , KFGBRAND ( take profit / buy on dip)
– DJIA รอลุ้นเทส uptrend ยังไม่ลงทุน wait and see
– CHINABOND (MCBOND)
– Global Prop & REIT : Principal IPROPEN , LHPROPG
– CHINA A share / KFCMEGA (Slightly overweight )

📊 TACTICAL (SHORT TERM)
– SCBTRAVEL
– TUSREIT
– VIETNAM (FOLLOW BUY)
– B-BHARATA , TMBINDIA , KF INDIA (แบ่งไม้เข้า)
– NASDAQ Let’s profit run
– WE-EVOSEM , LHSEMI ( ทยอยเข้า )🆕

📊 HOLD / WATCHLIST
– CHINA TECH
– HY & IG BOND

ถ้าหากเพื่อนๆ เป็นมือใหม่และสนใจเปิดบัญชี อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญการลงทุนช่วยดูแล สำหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยครับ แจ้งเราได้ที่ Line @WealthAdvice หรือกดแอดลิงค์ https://lin.ee/2llzTHfVc โทร. 089-199-3466
 
📲 เปิดบัญชีลงทุน บล.ฟิลลิป >> https://bit.ly/3gvjZpi (ออนไลน์)
 
ขอให้โชคดีในการลงทุนครับ


✅ อยากลงทุน? เปิดบัญชีลงทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป เปิดบัญชีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. เปิดบัญชีออนไลน์  >> คลิ๊กเปิดบัญชีออนไลน์
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี >> คลิ๊กดาวน์โหลด
  3. ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โทร. 089-199-3466e

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน IC: 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous ทางเลือกเก็บเงินให้ลูก มีทุนเรียนต่อปริญญาตรี
Next หุ้น Global play และ Domestic play คืออะไร

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *