ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ (Unit Linked) มาย สไตล์ พลัส


ประกันชีวิตที่ให้คุณเลือกและปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองชีวิตได้เอง พร้อมเพิ่มโอกาสในการลงทุน กรมธรรม์ฉบับเดียว ที่มาพร้อมทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการลงทุน 
สามารถปรับเพิ่ม ลด ความคุ้มครองชีวิตได้ในแต่ละช่วงวัย เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าเลือกลงทุนและบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนจากกองทุนที่มีพื้นฐานดีเพื่อให้ผลดำเนินงานการลงทุนที่ยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือกจากบริษัท

👉 ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ พลัส
  • เลือกความคุ้มครองเองได้สูงสุด 250 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต
  • เลือกลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์ สามารถเพิ่มเบี้ยส่วนการลงทุนได้สูงสุด 120 ล้านบาทต่อปี เพื่อเลือกลงทุนกับกองทุนที่ได้รับการคัดสรรว่ามีผลประกอบการดี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน
  • เลือกหยุดพักชำระเบี้ยหลังชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 2 ปี ได้ แต่ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง
👉 แผนประกันนี้ดียังไง
  1. ประกันชีวิตพร้อมการลงทุน
  2. เลือกและปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามจังหวะชีวิต
  3. คุ้มครองชีวิตต่อเนื่องแม้หยุดพักชำระเบี้ย
👉 มาย สไตล์ พลัส … เลือกได้ตามใจคุณ

👉วิธีการทำงานของประกันชีวิต ประเภทยูนิต ลิงค์ “มาย สไตล์ พลัส”

👉 ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ช่วยตอบโจทย์ ..

1️⃣ สร้าง ความมั่งคั่งด้วยการออม ยูนิตลิงค์เลือกออมได้ตามไลฟ์สไตล์ ออมกี่ปีก็ได้ ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ออมผ่านกองทุนรวม เลือกรับความเสี่ยงได้

2️⃣ ปกป้อง ความมั่งคั่งด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิต ยูนิตลิงค์เลือกความคุ้มครองเองได้ ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต อุ่นใจยิ่งขึ้น สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

3️⃣ สะสม ความมั่งคั่งด้วยการลงทุน ยูนิตลิงค์เลือกลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์ ปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทุกเมื่อ เราคัดสรรกองทุนที่มีผลประกอบการดี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน เลือกรับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยการเพิ่มเบี้ยส่วนการลงทุน (Top Up) ได้สูงสุดถึง 120 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

4️⃣ ส่งต่อ ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนมรดก ยูนิตลิงค์เลือกส่งมอบมรดกให้ลูกหลานผ่านยูนิตลิงค์ไม่ต้องเสียภาษีมรกดและปกป้องทรัพย์สินของครอบครัว ไม่ให้ถูกบังคับชำระหนี้

มาย สไตล์ พลัส ให้คุณได้มากกว่า ตอบโจทย์ได้ใน 1 กรมธรรม์ ครอบคลุมความต้องการ ทั้งด้านความคุ้มครอง วางแผนการเงินและการลงทุน ทุกจังหวะชีวิต

👉ยูนิตลิงค์ เทียบกับประกันชีวิตทั่วไปและกองทุนรวม 

ความคุ้มครองชีวิต ยูนิตลิงค์มีความคุ้มครองชีวิตสูงกว่า ประกันชีวิตทั่วไปมี แต่กองทุนรวมไม่มี

✅ เปิดเผยค่าใช้จ่าย ยูนิตลิงค์และกองทุนรวมเปิดเผยค่าใช้จ่ายชัดเจน ประกันชีวิตทั่วไปไม่เปิดเผ

✅ ตัดสินใจการลงทุน ยูนิตลิงค์และกองทุนรวมสามารถเลือกการลงทุนได้อิสระ ประกันชีวิตทั่วไปบริษัทตัดสินใจเรื่องการลงทุน

✅ ผลตอบแทน ยูนิตลิงค์เพิ่มโอกาสการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ประกันชีวิตทั่วไปรับผลตอบแทนคงที่แน่นอนตามที่บริษัทกำหนด ส่วนกองทุนรวมรับผลตอบแทนจากการลงทุน

ตัวอย่าง อายุ 30 ปี (ชาย) จ่ายเบี้ย 12,000 บาท ได้รับความคุ้มครองสุงุสด 250 เท่า

ข้อมูลกองทุนที่ Allianz คัดสรรมาให้เลือกลงทุน


ปรึกษาฟรี! ฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ
เพื่อรับข้อมูลประกันและคำแนะนำเพิ่มเติม
🆔 LINE: https://line.me/ti/p/~naimoo
📱 โทร. 089-199-3466 (สุรัตน์) #ยักษ์กูรู


#Disclaimer
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

#UNITLINKED #AllianzAyudhya
#ยูนิตลิงค์ #อลิอันซ์อยุธยา #MyStylePlus
#YAKGURU #ยักษ์กูรู #เรื่องเงินเรื่องง่าย
#YAKunitlink #ยักษ์ยูนิตลิงค์

Previous สรุปงานสัมมนา Phillip Weekly Wealth Focus (06/10/2020)
Next Morning Brief and Fund

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *