สรุปงานสัมมนา Phillip Weekly Wealth Focus (29/09/2020)


แอดมิน YAK.GURU ได้สรุปงานสัมมนา Phillip Weekly Wealth Focus ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่ออังคารที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ปัจจัยที่อาจจะทำให้ SET Index ลงไปแตะระดับ 1,150 จุด กองทุนที่แนะนำ หาก SET index ลงมาในระดับที่คาดการณ์

ปัจจัยที่อาจจะทำให้ SET Index ลงไปแตะระดับ 1,150 จุด
1. มาตรการยืดระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งอาจจะทำให้ตัวเลข NPL ของธนาคารพาณิชย์พุ่งสูงขึ้น
2. หาก NPL พุ่งสูงขึ้น อาจทำให้ธนาคารพาณิชย์หลายๆ แห่ง มีโอกาสขาดทุนในช่วงครึ่งปีหลัง
3. ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในเคลื่อนยนต์หลักที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย ยังหาทางออกไม่ได้
4. ประเด็นการเมืองไทย ที่เป็น Noise คอยเข้ามารบกวนตลาด
5. การยกเลิก Uptick Rule และ Trading Limits ของ ตลท.


กองที่แนะนำ หาก SET index ลงมาในระดับที่คาดการณ์
1. RMF : KS50RMF , SCBRMS50
2. SET 50 Mutual Fund : SCBSET50 , TMB50
3. SSF : PRINCIPAL SET50SSF-SSF , PHATRA SET50 ESG-SSF

Source: งานสัมมนา Phillip Weekly Wealth Focus

#Disclaimer: ข้อมูลที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจได้มาจากบริการข้อมูลการซื้อขายและสถิติและจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือได้ ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ความเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้อ้างอิงตามวันที่ที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Q&A Fund SuperMart

📌การเปิดบัญชีฟิลลิป Fund Supermart คืออะไร ?
✅ การเปิดบัญชีเพียงบัญชีเดียว สามารถซื้อกองทุนได้ทุก บลจ (ปัจจุบันมี 22 บลจ) สามารถ กองทุน และ ออมหุ้น และ เทรดหุ้นในตลาดได้ด้วย

📌มีค่าใช้จ่ายในการเปิดไหม ?
✅ เปิดบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเพียงค่าอากรสแตมป์สำหรับติดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท (กรณีเปิดบัญชีเทรดหุ้น)

📌การซื้อกองทุนผ่านฟิลลิป Fund Supermart มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม ?
✅ การซื้อกองทุนผ่าน Fund Supermart ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากปกติ เหมือนการซื้อกองทุนผ่านแบงค์ทุกประการ

✅แต่จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หากซื้อกองทุนในแต่ละวัน ไม่ว่าจะซื้อกองเดียวหรือหลายกองรวมกันต่อวัน ถ้าไม่ถึง 1,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 10 บาท

📌ขั้นต่ำในการซื้อคือเท่าไหร่ ?
✅ ข้อกำหนดการซื้อขั้นต่ำ จะเป็นไปตาม Fund Fact Sheet ของแต่ละกองทุน


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous Morning Brief and Fund
Next การลงทุน ในประกันสุขภาพ คุ้มค่ามากแค่ไหน?

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *