เพราะอะไร หุ้นบางกลุ่มชนะตลาดในช่วงวิกฤต Covid-19?


คุณรู้หรือไม่? แม้ความกังวลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐานลงรุนแรง แต่ก็ใช่ว่าทุกการลงทุนจะได้รับผลกระทบเหมือนกัน

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นปัจจัยเร่งในการเปลี่ยนถ่ายจากเศรษฐกิจยุคเก่าไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เนื่องจากธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่อยู่รอด คือ ผู้ที่แข็งแกร่งและรู้จักปรับตัว ส่วนผู้ที่อ่อนแอ ก็ต้องพ่ายแพ้ไป ดังนั้น ระดับหนี้ที่สามารถบริหารจัดการได้ และต้นทุนคงที่ต่ำ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่บริษัทต่าง ๆ ต้องมีเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดผ่านพ้นวิกฤติที่ทำให้สูญเสียรายได้ได้อย่างประสบผลสำเร็จ อีกประการที่มีความสำคัญเท่าๆ กัน คือ การมีโมเดลธุรกิจที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันได้ ในขณะเดียวกัน สิ่งที่นักลงทุนควรพึงระวัง คือ มูลค่าหุ้น ซึ่งอาจมีราคาสูงเกินมูลค่าพื้นฐานจนเกิดภาวะฟองสบู่ อันเนื่องมาจากการปั่นกระแสชวนเชื่อ ลองมาพิจารณาในรายละเอียดกันดูว่า ปัจจัยพื้นฐานของการลงทุนในหุ้นบางกลุ่มสามารถเอาชนะตลาดในช่วงวิกฤติเช่นนี้ได้อย่างไร 

1. บริการทางการแพทย์ (Healthcare)

สำหรับการลงทุนในธีมนี้ อาจไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิด เนื่องจากวิกฤตการณ์นี้ส่งผลให้ระบบสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุด จึงเป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนี้ ทำให้มีการเลื่อนหัตถการทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าว เป็นผลให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจชดเชยได้จากค่ารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้ลงทุนในบริษัทที่มีสัดส่วนสูงในการดำเนินธุรกิจด้านชุดตรวจวินิจฉัยโรค และพัฒนายาต้านไวรัส และวัคซีน รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีไบโอเทค และเทคโนโลยีการถอดรหัสทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว 

2. การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)

รายงานข่าวล่าสุดระบุว่า ประชากรโลกกว่าสองพันล้านคนทั่วโลกต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การปิดเมืองที่รัฐบาลต่าง ๆ บังคับใช้เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคนส่วนใหญ่ที่ยังสามารถทำงานอยู่ได้ คือ ผู้ที่ทำงานจากที่บ้าน ซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้งานข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมทางไกล เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) รวมไปถึงโปรแกรมแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่เป็นตัวช่วยในการทำงานจากที่บ้าน อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่พึงระวังเกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทที่พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencing) รวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมดีเพียงพอ เนื่องจากมีคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันภัยคุกคามบนอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายที่ทำงานจากที่บ้าน มีข้อมูลระบุว่า ไม่ว่าจะมีการใช้งานโปรแกรมอะไรในการทำงานจากที่บ้าน จะมีศูนย์ข้อมูลประมวลผลระบบคลาวด์ (Cloud Computing Data Center) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านระบบป้องกันความปลอดภัยจากภัยคุกคามบนอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และศูนย์ข้อมูล (Data Center)  

3. ความบันเทิงจากที่บ้าน (Play from Home)

เนื่องจากวิกฤติดังกล่าวทำให้ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ รูปแบบการใช้ชีวิตบางอย่างจึงเกิดขึ้น ความต้องการใช้ข้อมูลด้านบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง ปริมาณการจัดส่งสินค้าจากระบบออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ รวมไปถึงความต้องการเล่นวิดีโอเกมออนไลน์ทั่วโลกต่างล้วนทุบสถิติใหม่ แม้แต่ในประเทศไทย ผู้บริโภค ซึ่งก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่สัปดาห์ ยังไม่คุ้นเคยเรื่องการโอนเงินออนไลน์ แต่ปัจจุบันมีการใช้บริการโอนเงินอย่างพร้อมเพย์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน การทำธุรกรรมพร้อมเพย์เฉลี่ยต่อวันในเดือนมีนาคม 2563 เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยเหตุนี้ ทางกองทุนจึงมีมุมมองเป็นบวกต่อกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกม และอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ ซึ่งจำเป็นต่อการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยสรุป การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายคนตกอยู่ในช่วงภาวะที่ยากลำบาก ทางกองทุนขอสนับสนุนในทุกความพยายามเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ อย่างไรก็ตาม ในด้านการลงทุน ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่เชื่อว่าวิกฤติครั้งนี้จะเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกแห่งเศรษฐกิจยุคใหม่ทั่วโลก 

Source: บทความการลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก PhillipCapital
คุณติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บลจ. ฟิลลิป, 03-04-2020


สอบถามเพิ่มเติม
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
📲 089-199-3466   LINE : http://line.me/ti/p/5yXO190tlP


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Previous บลจ.ทหารไทย ประกาศจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ จำนวน 4 กองทุน
Next Weekly Strategy 13-20 April 2020

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *