เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ Phillip Fund SuperMart


เปิดบัญชีกับ บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป โดยหากท่านมีความประสงค์จะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม ได้ทุก บลจ.  กองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF) สามารถเปิดบัญชีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

เปิดบัญชีออนไลน์กับฟิลลิป ได้แล้ว!
ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
คลิกเปิดบัญชีได้ที่ https://bit.ly/3gvjZpi 

 

 1. ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โทร. 089-199-3466
 2. ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://bit.ly/2Usfkug
 3. เปิดบัญชีออนไลน์ เปิดบัญชีได้ทุกประเภท เพียงลงทะเบียน กรอกข้อมูล และรออนุมัติเปิดบัญชี  เปิดบัญชีออนไลน์คลิ๊ก >> https://bit.ly/3gvjZpi

เปิดบัญชีออนไลน์

 1. ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี โดยกรอกชื่อและข้อมูลส่วนตัวของท่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เปิดบัญชีใหม่” ให้ระบุ ชื่อเจ้าหน้าที่กองทุนรวม (IP) : สุรัตน์ สดงาม 083680
  และ ผู้แนะนำ (IBA) : สุรัตน์ สดงาม 1905001305
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน* จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารของท่าน กรุณาพิมพ์เอกสารทั้งหมดและลงชื่อบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้
 3. แนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก, สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน, สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) และส่งเอกสารเปิดบัญชีและเอกสารประกอบมาที่

  ————————————————
  บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
  849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ฝ่าย IFAถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 [ สอบถามเพิ่มเติมเปิดบัญชี โทร. 089-199-3466 ]————————————————

 4. คุณจะได้รับอีเมลจากทางบริษัท หลังจากที่เอกสารเปิดบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ifa@phillip.co.th หรือ โทร 089-199-3466

* หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลในเอกสารการเปิดบัญชีได้ครบถ้วนและต้องการดำเนินการต่อในภายหลัง ท่านสามารถกดปุ่ม “บันทึก” และกลับมาดำเนินการใหม่อีกครั้งโดย กดปุ่ม “ตรวจสอบ/แก้ไข” ระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านไว้ 15 วัน
Update: 24/04/2021

เอกสารประกอบที่ใช้สำหรับเปิดบัญชี
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ (รับรองสำเนา) เซ็นจริง 1 ชุด
บัตรประชาชน จะต้องไม่หมดอายุ และ เห็นรายละเอียดชัดเจน
2. สำเนาหน้า Book Bank (รับรองสำเนา) เซ็นจริง 1 ชุด

Previous ออมให้รวยด้วยกองทุนรวม กับ Fund Builders Plan
Next เปิดบัญชีกับ Phillip Fund SuperMart ดีอย่างไร?

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *