[มาแล้ว! IPO] กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์ (TCHCON)


มาแล้ว! TCHCON กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์ (TISCO China Consumer Fund) โอกาสเติบโตไปกับ “พลังการบริโภคที่ยิ่งใหญ่” เกือบ 1 ใน 5 ของคนทั้งโลก ของประชากรโลกทั้งหมดเป็นคนจีน

:: ทำไมต้อง TCHCON ? 
✅ โอกาสให้เงินลงทุนเติบโตไปกับการบริโภคอันยิ่งใหญ่ของจีนประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ประชากรจีนมีมากถึง 1,440 ล้านคน และมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
✅ เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากไวรัสได้เร็วที่สุดในโลก หนุนการท่องเที่ยวและการบริโภค

✅ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี รวมถึง Internet ที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการบริโภคของจีนให้เติบโตขึ้นอย่างมาก
✅ สนับสนุนให้รายได้ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของจีนเติบโตในระดับสูงในช่วงที่ผ่านมาเป็นในการโอกาสลงทุนที่น่าสนใจ (นโยบายของรัฐบาลหนุนการเติบโต)
✅ คาด EPS Growth สูงต่อเนื่อง

:: กองทุนหลัก
➡️ ชื่อกองทุนหลัก : Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
➡️ Bloomberg : CHIQ:US (📈 ดู NAV กองทุนหลัก)

:: นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X MSCI China Consumer  Discretionary ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียน ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI China Consumer Discretionary 10/50 ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในดัชนี MSCI China (ดัชนีหลัก) ที่ถูกจัดอยู่ในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัท MSCI, Inc. ซึ่งเป็นผู้คำนวณดัชนี โดยหลักทรัพย์ที่มีสิทธิรวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ได้แก่ H-Shares, B-Shares, Red-Chips, P-Chips, A-Shares และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น American Depositary Receipts (ADRs) กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Global X Management Company LLC ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

➡️ ข้อมูลกองทุนหลัก : https://www.globalxetfs.com/funds/chiq/
➡️ ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ (ปัจจุบันมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ~90%)
➡️ นโยบายจ่ายปันผล : กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
📌Risk Level : 7

:: ข้อมูลการลงทุนกองทุนหลัก
การลงทุนของกองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF 

:: ค่าธรรมเนียม

🎯 Front End Fee : 1.00%
🎯 Back End Fee : 0.15%
🎯 Management fee : 1.07% ต่อปี (รวมVAT)

:: ข้อมูลเพิ่มเติม
📑 Fund Fact Sheet

❗️Disclaimer
โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ก่อนตัดสินใจควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ


✅อยากลงทุน? เปิดบัญชีลงทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน จัดแผนลงทุน ในแอปเดียว Phillip Fund SuperMart เปิดบัญชีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โทร. 089-199-3466
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี >> คลิ๊กดาวน์โหลด
  3. เปิดบัญชีออนไลน์  >> คลิ๊กเปิดบัญชีออนไลน์

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous ความมั่งคั่งปลูกได้ ด้วยพอร์ตลงทุน DCA รายเดือน
Next ถึงเวลาของ กองทุนเวียดนาม แล้วหรือยัง?

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *