เปิดโพยกองทุนรวม SSF/RMF น่าซื้อครึ่งปีหลัง

Additional gallery in post content

สรุปให้ สัมมนาออนไลน์ Webinar เปิดโพยกองทุนรวม SSF/RMF น่าซื้อครึ่งปีหลัง กับนักวิเคราะห์ PhillipCapital วันเสาร์ที่ 19 มิ.ย. เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยทีมนักวิเคราะห์แนะนำ 4 Core Portfolio และ 2 Sub theme class 

รู้จักกองทุน RMF และ SSF 

กองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี SSF (Super Saving Fund) และ RMF (Retirement Mutual Fund) เงื่อนไข PDV (กบข, กอช, กองทุนเพื่อการเกษียณแบบอื่นๆ) + RMF + SSF + ประกันบำนาญ รวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท

เปรียบเทียบกองทุน RMFกองทุน SSF
วัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทย
เก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณ
เพื่อส่งเสริม
การลงทุนระยะยาว
นโยบายการลงทุนลงทุนได้หลากหลาย
สินทรัพย์ลงทุน
ลงทุนได้หลากหลาย
สินทรัพย์ลงทุน
เงื่อนไขการลงทุน– ลงทุนต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปี
– มีปีที่ลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี
จึงขายคืนได้
– ไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี
– ลงทุน และถือไว้ 10 ปีเต็ม
จึงขายคืนได้

SSF/RMF : หุ้นทั่วโลก แนะนำ
UGQG-SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้โกรท ฟันด์ เพื่อการออม
TMBGQGRMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

SSF/RMF : หุ้นทั่วโลก แนะนำ
เปรียบเทียบ Performance ตั้งแต่ต้นปี

SSF/RMF หุ้นจีน แนะนำ
MCHINASSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
KT-AShares RMF กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ONE-ALLCHINA-ASSF กองทุนเปิด วรรณ ออลไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
UCHINARMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SSF/RMF หุ้นจีน แนะนำ
SSF/RMF หุ้นจีน All China แนะนำ
SSF/RMF หุ้นจีนแนะนำ เปรียบเทียบ Performance ตั้งแต่ต้นปี

RMF หุ้นเอเชีย แนะนำ
PRINCIPAL APDIRMF กองทุนเปิดพรินซิเปิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
TMBAGLRMF กองทุนเปิดทีมเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

RMF หุ้นเอเชีย แนะนำ
RMF หุ้นเอเชีย แนะนำ

RMF หุ้นเวียดนาม แนะนำ
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการดลี้ยงชีพ

RMF หุ้นเวียดนาม แนะนำ
RMF หุ้นเอเชีย/เวียดนาม แนะนำ เปรียบเทียบ Performance ตั้งแต่ต้นปี

SSF/RMF Healthcare แนะนำ
UOBSHC-SSF กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการออม
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

SSF/RMF Healthcare แนะนำ

SSF/RMF ตราสารหนี้ แนะนำ
KFAFIXSSF กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

SSF/RMF ตราสารหนี้ แนะนำ
SSF/RMF ตราสารหนี้แนะนำ เปรียบเทียบ Performance ตั้งแต่ต้นปี

สรุปรายชื่อกองทุน SSF/RMF แนะนำ

จัดกลยุทธ์กองทุนรวม กลยุทธ์ลงทุนกองทุนรวม แนะนำ 3 แนวทางคือ
1) กระจายความเสี่ยงลงทุนในหลากหลาย ASSET CLASS เช่น Global EQ 30%, China EQ 20%, Asia EQ 10%, Clean Engy 10%, Semicon 10% และ Fix Income 20%

2) จัดสัดส่วนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระยะเวลาลงทุน เช่น มีเวลาลงทุนน้อย 1-3 ปี พอร์ตความเสี่ยงต่ำ เน้นความปลอดภัยของเงินส่วนใหญ่ด้วยกองทุนตราสารหนี้ และยกระดับผลตอบแทนของพอร์ตด้วยกองทุนหุุ้น เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงขาดทุนได้ต่ำ ลงทุนได้สั้นๆ ราวๆ 1-3 ปี คะแนนความเสี่ยงต่ำกว่า 22 คะแนน พอร์ต Equity 20% และ Fix Income 80% มีเวลาลงทุนปานกลาง 3-5 ปี พอร์ตความเสี่ยงปานกลาง กระจายการลงทุนแบบสมดุลระหว่างกองทุนตราสารหนี้ และกองทุนหุ้น เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง สามารถทนรับผลขาดทุนในระยะสั้นได้ โดยสามารถลงทุนได้นาน 3-5 ปีขึ้นไป พอร์ต Equity 50% และ Fix Income 50% มีเวลาลงทุนได้ยาว 5 ปีขึ้นไป พอร์ตความเสี่ยงสูง เน้นสัดส่วนลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนหุ้นเพื่อสร้างระดับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในระยะยาว ทนรับผลขาดทุนในระยะสั้นได้มาก โดยสามารถลงทุนได้นาน 5 ปีขึ้นไป พอร์ต Equity 80% และ Fix Income 20%

3) แบ่งไม้ลงทุนตามช่วงเวลา/ลงทุนแบบ DCA สามารถช่วยเฉลี่ยความเสี่ยงของการเข้าลงทุนได้ เพราะกองทุนที่เติบโตได้ดี มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูง และ ลงทุนผิดจังหวะ อาจขาดทุนได้สูงเช่นกัน การแบ่งไม้ลงทุน หรือ ลงทุนแบบ DCA ช่วยได้

จัดพอร์ตกองทุน SSF/RMF

ตัวอย่าง การทยอยสะสมลงทุน RMF ในระยะยาว 3 ปีครึ่ง โดยการลงทุนจากการออมสม่ำเสมอ (DCA) ทุกต้นเดือน เดือนละ 3,000 บาท และเลือกจัดสัดส่วนกองทุนหุ้น และ ตราสารหนี้ช่วยบริหาร ระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคนได้ ตั้งแต่ต้นปี 2018 ถึง ปัจจุบัน (ปี 2021) ลงทุนในกองตราสารหนี้ KFIRMF และกองทุนหุ้น TMBGQGRMF ตัวอย่าง พอร์ตความเสี่ยงต่ำ 80:20 ผลตอบแทนสะสม +9.56% พอร์ตความเสี่ยงปานกลาง 50:50 ผลตอบแทนสะสม +18.70% และ พอร์ตความเสี่ยงสูง 20:80 ผลตอบแทนสะสม +27.83%

ตัวอย่าง การทยอยสะสมลงทุน RMF ในระยะยาว 3 ปีครึ่ง

ตัวอย่าง การทยอยสะสมลงทุน RMF ในระยะยาว 5 ปีครึ่ง โดยการลงทุนจากการออมสม่ำเสมอ (DCA) ทุกต้นเดือน เดือนละ 3,000 บาท และเลือกจัดสัดส่วนกองทุนหุ้น และ ตราสารหนี้ช่วยบริหาร ระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคนได้ ตั้งแต่ต้นปี 2016 ถึง ปัจจุบัน (ปี 2021) ลงทุนในกองตราสารหนี้ KFIRMF และกองทุนหุ้น TMBGQGRMF ตัวอย่าง พอร์ตความเสี่ยงต่ำ 80:20 ผลตอบแทนสะสม +14.71% พอร์ตความเสี่ยงปานกลาง 50:50 ผลตอบแทนสะสม +28.57% และ พอร์ตความเสี่ยงสูง 20:80 ผลตอบแทนสะสม +42.43%

ตัวอย่าง การทยอยสะสมลงทุน RMF ในระยะยาว 5 ปีครึ่ง
ทางเลือกการจัดสรรพอร์ตลงทุน

สนใจลงทุนผ่านบริการหลักทรัพย์ฟิลลิป แจ้งเราได้ที่ Line @WealthAdvice หรือ https://lin.ee/2llzTHfVc 
หรือคลิก เปิดบัญชีออนไลน์ (https://bit.ly/3gvjZpi) หรือแจ้งให้เราติดต่อกลับ https://bit.ly/2To2qyi


✅อยากลงทุน? เปิดบัญชีลงทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน จัดแผนลงทุน ในแอปเดียว Phillip Fund SuperMart เปิดบัญชีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. เปิดบัญชีออนไลน์  >> คลิ๊กเปิดบัญชีออนไลน์
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี >> คลิ๊กดาวน์โหลด
  3. ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โทร. 089-199-3466

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
แนะนำตัว https://suratsod.blogspot.com

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#RMF #SSF #กองทุนลดหย่อนภาษี #ETF
#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู
#ความมั่งคั่งปลูกได้ #DCAหุ้น #DCAกองทุน

Previous กลยุทธ์การลงทุน กองทุนรวมTACTICAL CALL (14-19 มิ.ย. 2564)
Next อยากเป็นเจ้าของ 7-11 เริ่มต้นเพียง 1,000 บ./เดือน ออมหุ้น CPALL รายเดือนกับฟิลลิป

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *