สรุปวิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000 บาท เริ่ม 28 มี.ค. 63


รายละเอียดการรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากมาตรการชดเชยรายได้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลงทะเบียนได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่ม 28 มี.ค. 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชม.

ลงทะเบียน ทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com

สรุปวิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท 

  • มาตรการนี้ เฉพาะลูกจ้างอิสระตามมาตรา 39 และ 40 และแรงงานนอกระบบ 
  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น 
  • เปิดลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 63 ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป 

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. – มิ.ย. 63

ที่จะครอบคลุมกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมถึงผู้ส่งเงินประกันสังคมตามมาตรา 40

โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงิน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มี.ค.63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียน ใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้แก่ท่านผ่านทางข้อความ SMS ได้

ในส่วนของการรับเงินเยียวยา จะสามารถรับได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือบัญชีธนาคารที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน หรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หากผู้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป


สรุปวิธีลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน”

คุณสมบัติ
1. แรงงาน, ลูกจ้างชั่วคราว, อาชีพอิสระ
2. ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
3. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
เริ่มวันที่ 28 มี.ค. 63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

หลักฐานลงทะเบียน
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลการประกอบอาชีพ
– ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
** รอรับผลการลงทะเบียนผ่าน SMS

ช่องทางรับเงิน
– หมายเลขพร้อมเพย์ (ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น)
– บัญชีธนาคาร (ของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)
– โดยจะได้รับเงินเยียวยาเร็วสุด 7 วันทำการ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1144


*** สำหรับสมาชิกประกันสังคมตามมาตรา 33 ใช้สิทธิผ่านประกันสังคม ลงทะเบียนผ่านเว็บ http://empui.doe.go.th เพื่อรับชดเชยจากกองทุนประกันสังคม 50% ของรายได้ สูงสุด 7,500 ต่อเดือน ถ้าโดนเลิกจ้างได้รับระยะเวลา 6 เดือน ถ้าโดนรัฐให้หยุดกิจการได้รับ 2 เดือนขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ , efinanceThai , Krungthai Care

Previous เทียบความคุ้มครอง ซื้อออนไลน์ ประกันไวรัสโคโรนา COVID-19
Next LINE เพิ่มเมนูใหม่ "COVID-19 Info Hub" ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ล่าสุด

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *