Posts in category

ยูนิตลิงค์

ยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) วางแผนทางการเงินควบคู่กับความคุ้มครองได้ในกรมธรรม์เดียว

ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ (Unit Linked) มาย สไตล์ พลัส

Read More

ทำไมต้องเป็น “มาย สไตล์” ยูนิตลิงค์ ดียังไง? EP.1

Read More

สำรวจกองทุนรวม “มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์” (My Style Unit Linked) อลิอันซ์ อยุธยา ครบ 3 ปี

Read More

ประกันชีวิตที่ให้คุณเลือกและปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองชีวิตได้เอง พร้อมเพิ่มโอกาสในการลงทุน กรมธรรม์ฉบับเดียว ที่มาพร้อมทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการลงทุน 

0 683

ทำไมต้องเป็นยูนิตลิงค์ My Style ดียังไง? ช่วยวางแผนการเงินได้จริงหรือ? มาหาคำตอบใน My Style Unit Linked The Series กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

0 183

ในโอกาสครบ 3 ปี มาอัพเดทความเปลี่ยนแปลงของกองทุนภายใต้ Unit-Linked ว่ามีอะไรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับ ยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ (Unit-Linked) หลังจาก

0 635

ยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ถือเป็นเครื่องมือในการวางแผนการเงิน ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต และโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม มีจุดเด่นสำคัญที่ผู้ทำประกันสามารถเลือก

0 232

ได้รับข่าวเพื่อนที่เคยร่วมงาน ตายด้วยโรคหัวใจกะทันหันอีกแล้ว เห็นเค้าบ่นกันยังหนุ่มๆอยู่เลย อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าเด็กหรือแก่ ใครไม่มีทุนประกันชีวิตให้ครอบครัวตอนนี้เสียดายมาก ไหนๆก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้ว

0 100

อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อ “ยูนิตลิงค์” หรือ “ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่สนใจทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูง

0 708

ยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) และ ประกันชีวิตทั่วไป สามารถสรุปข้อแตกต่างได้ 6 ข้อ ด้วยกันคือ ผลตอบแทน เบี้ยประกันภัย การถอนเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ คุณสมบัติผู้ขาย

0 217

การลงทุนผ่าน กองทุนรวม (Mutual Fund) คือการนำเงินของผู้ลงทุนหลายๆ รายที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นไปให้ “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพบริหาร โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์

0 116

รู้จัก .. มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked) ต่อยอด “มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ด้วย มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked) ประกันชีวิตควบการลงทุนจาก อลิอันซ์ อยุธยา โอนย้ายความเสี่ยงพร้อมปกป้องความมั่งคั่งทางการเงิน

0 489

ประกันชีวิต ประเภท ยูนิตลิงค์ “มาย สไตล์” (แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มีระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี

0 225