Phillip Smart Wealth กองทุนส่วนบุคคลที่กระจายลงทุนในกองทุนรวมทั่วโลก


กองทุนส่วนบุคคล ที่กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมชั้นยอด 5-20 กองทุนทั่วโลก โดยมีมืออาชีพ Fund Manager x Fund Analyst ร่วมกันคัดสรรและบริหารจัดการพอร์ต

🔵Phillip Smart Wealth คืออะไร?
กองทุนส่วนบุคคล ที่กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมชั้นยอด 5-20 กองทุน โดยมีมืออาชีพทั้งนักวิเคราะห์กองทุนรวม และผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ร่วมกันคัดสรรและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าต้องการโดยเริ่มต้นลงทุนเพียง 5 แสนบาท

🔵Phillip Smart Wealth ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง?

 • การลงทุนที่กระจุกตัว
  ช่วยกระจายการลงทุนในหลากหลาย สินทรัพย์ผ่านกองทุนรวม
 • ไม่รู้จะจัดสัดส่วนการลงทุนอย่างไร
  ช่วยกำหนดสัดส่วนลงทุน เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไม่มั่นใจในการเลือกกองทุนที่ดี
  Fund Analyst ช่วยศึกษากองทุนเชิงลึก คัดสรรกองทุนที่ดี มีความเหมาะสมกับการลงทุน
 • ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน
  Fund Analyst และ Fund Manager คอยติดตามสถานการณ์ และปรับแผนลงทุนอย่าง ทันท่วงที
 • ไม่เชี่ยวชาญการปรับพอร์ต
  Fund Manager ใช้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตัดสินใจ เพื่อปรับ แผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
 • ต้องการการดูแลพอร์ตลงทุนโดยมืออาชีพ
  มีทีมงาน ข้อมูล และเครื่องมือที่มีความพร้อม สามารถบริหารการลงทุนได้อย่างครบวงจร และอย่างมั่นใจ

🔵Phillip Smart Wealth เหมาะกับใคร?

ลูกค้าที่เข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนและสามารถลงทุน ระยะยาวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

ลูกค้าที่ต้องการคนดูแลกองทุน เพราะไม่มีเวลาติดตาม และปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน

ลูกค้าที่ต้องการกระจายความเสี่ยง หรือแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มเติม จากการลงทุนในต่างประเทศ

ลูกค้าที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนไม่สูง เริ่มต้นเพียง 500,000 บาท


เลือกพอร์ตให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน

พอร์ตความเสี่ยงต่ำ
ระดับผลตอบแทนเป้าหมาย* 3% เน้นความปลอดภัย เพื่อเป้าหมายที่รับความเสี่ยง ขาดทุนได้เพียงเล็กน้อย เช่น เอาชนะเงินเฟ้อ ดูแลเงินเก็บ เหมาะกับการลงทุนระยะสั้น 1-3 ปี
พอร์ตความเสี่ยงกลาง
ระดับผลตอบแทนเป้าหมาย* 6% เน้นความสมดุล
เพื่อเป้าหมายที่ระยะการลงทุนมากขึ้น เปิดโอกาสให้สามารถรับความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น สะสมเงินทุนซื้อสินทรัพย์, เก็บเงินเพื่อ สะสมเป็นการศึกษาบุตร ฯลฯ เหมาะกับการลงทุนที่มีระยะกลาง 3-5 ปี
พอร์ตความเสี่ยงสูง
ระดับผลตอบแทนเป้าหมาย* 9% เน้นการเติบโต
เพื่อการลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มาก มีเวลาให้กับการลงทุนที่ยาวนานเพียงพอ สามารถผ่านพ้นความผันผวนระยะสั้นได้ เช่น การออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ, การ บริหารเงินเย็นให้เติบโตในระดับสูง เหมาะกับการลงทุนระยะยาว 5-10 ปีขึ้นไป

*ระดับผลตอบแทนข้างต้น เป็นอัตราผลตอบแทนเป้าหมายของแต่ละพอร์ตการลงทุน แต่มิใช่การการันตีผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต


✅ อยากลงทุน? เปิดบัญชีลงทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป เปิดบัญชีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โทร. 089-199-3466
 2. ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี >> คลิ๊กดาวน์โหลด
 3. เปิดบัญชีออนไลน์  >> คลิ๊กเปิดบัญชีออนไลน์

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน IC: 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

 • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous ออมหุ้น OR กับฟิลลิป Share Builders Plan
Next กองทุน MFC Fintech Innovation Fund (MFTECH)

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *