แนะนำสุดยอดกองทุน RMF

Additional gallery in post content

ไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ทีมงาน YAK.GURU รวบรวมกองทุน RMF มาให้เลือกลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี เริ่มกันที่ Phillip Fund SuperMart ทีมงานวิเคราะห์กองทุน แนะนำในแต่ละสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนกัน

กองทุนตลาดเงิน (Money Market) และกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed Income)
มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารหนี้ ทั้งในไทยและต่างประเทศ

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง (Mid-Term Fixed Income)
มีนโยบายลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน 

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ  (Foreign Investment Fund : FIF)
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศทั่วโลกและหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่หลากหลาย โดยกองทุนรวม FIF

กองทุนเทคโนโลยี (Technology Fund)
กองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี ธุรกิจที่คาดว่าจะสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในอนาคตอันใกล้

กองทุนรวมทองคำ (Gold Fund)
มีนโยบายการลงทุนในทองคำ การเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก เปรียบเสมือนลงทุนในทองคำแท่งทางอ้อมผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ 
ที่มา: Phillip Fund SuperMart

สรุปเงื่อนไข RMF รูปแบบใหม่ (เริ่มปี 2563)
1. ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี
2. ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
3. เงื่อนไขวงเงินลดหย่อน นับรวม RMF+SSF+PVD+กบข+ประกันบำนาญ และกลุ่มเกษียณอื่นๆ ไม่เกิน 500,000 บาท
4. ระยะเวลาถือครอง ≥ 5 ปี นับจากวันซื้อครั้งแรก + อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี ณ วันขาย
5. ปีที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เริ่มปี 2563
6. หลักทรัพย์ที่ลงทุน ได้ทุกหลักทรัพย์
7. จำนวนซื้อขั้นต่ำ ไม่มี แต่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี


มือใหม่! จะซื้อกองทุน RMF ต้องทำอย่างไรบ้าง?
สามารถเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ฟิลลิป หลังจากเปิดบัญชีอนุมัติเรียบร้อย สามารถซื้อ-ขายกองทุน RMF ผ่านแอป Phillip Fund SuperMart หรือสามารถซื้อแบบ DCA รายเดือนได้ทุกเดือน 


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#RMF #SSF #กองทุนลดหย่อนภาษี #ETF
#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous Morning Brief and Fund
Next Morning Brief and Fund

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *