PWIN และ PWINRMF Monthly Update มกราคม 2021

Additional gallery in post content

ในปี 2020 กองทุน PWIN สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเน่น เนื่องจากผู้จัดการกองทุนมีการจัดสรรการลงทุน ในหลากหลายกลยุทธ์ เช่น การลงทุนในเทรนด์ต่างๆ ที่มีพลังขับเคลื่อนสูง 

มุมมองจากผู้จัดการกองทุน
ในปี 2020 กองทุน PWIN สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเน่น เนื่องจากเรามีการจัดสรรการลงทุนในหลากหลายกลยุทธ์ เช่น การลงทุนในเทรนด์ต่างๆ ที่มีพลังขับเคลื่อนสูง ในขณะเดียวกันเราได้มีการปรับสัดส่วนการลงทุน เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญ เช่น COVID-19 สงครามการค้า และ การลดลงของอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เราเล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญของ “แนวโน้มแห่งอนาคต” ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงมุมมองการลงทุนนับจากนี้ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการกองทุนเราได้ให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่าหุ้น และการปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้กองทุนของเราสร้างผลตอบแทนที่ดีบนระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

เทรนด์การลงทุนที่น่าสนใจในปี 2021
เทรนด์หลายอย่างถูกรวมเข้ากับธุรกิจ และชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เช่น ช่วงสถานะการณ์ COVID-19 เมื่อปีที่แล้ว ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดหุ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตามมีบางธุรกิจที่ยังสามารถเติบโตได้ท่ามกลางการแพร่ระบาด เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นแนวโน้มแห่งอนาคต ซึ่งแนวโน้นแห่งอนาคตดังกล่าว ที่ควรให้ความสำคัญในปีนี้ได้แก่ นวัตกรรมดิจิทัล, พลังานแห่งอนาคต, สังคมผู้สูงอายุ และ การเติบโตของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

  • Digitization นวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างถาวร และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนา
  • พลังงานในอนาคต คือการนำพลังงานทางเลือก และแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้รว่มกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งพลังงานสะอาดจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนอีกต่อไป แต่จะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกฎระเบียบของรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก
  • สังคมผู้สูงอายุ โลกกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเพิ่มโอกาสในด้านการแพทย์ทางไกล นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงการรักษาด้วยจีโนมและเทคโนโลยีชีวิภาพ
  • การเติบโตของประเทศในภูมิภาคเอเซีย ประเทศในฝั่งเอเชียมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเศรษฐกิจโลก ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าเรามีโอกาสจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน จากตะวันตกไปสู่ตะวันออก ซึ่งนำโดยประเทศจีน

ผลตอบแทนของ PWIN
เปรียบเทียบผลตอบแทนของ PWIN ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 8 ต.ค. 2018) ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2020

PWIN/PWINRMF Top holdings

Source: บลจ.ฟิลลิป ณ วันที่ 30 ธ.ค.2563

 


มือใหม่! จะซื้อกองทุน PWIN / PWINRMF ต้องทำอย่างไรบ้าง?
สามารถเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ฟิลลิป บัญชีอนุมัติเรียบร้อย สามารถซื้อ-ขายกองทุน RMF ผ่านแอป Phillip Fund SuperMart หรือสามารถซื้อแบบ DCA รายเดือนได้ทุกเดือน 
https://yak.guru/invest/how-to-buy-pwin/


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#RMF #PWIN #กองทุนลดหย่อนภาษี #ETF
#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous สรุป Performance 2020 กองทุนเด่นที่ Phillip Fund SuperMart เคยแนะนำ
Next อยากจัดพอร์ตเพื่อเป้าหมายเกษียณ เน้นลงทุนเงินก้อน ไม่สะดวก DCA จะลงทุนอะไรดี?

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *