รีวิวกองใหม่ UEV กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

Additional gallery in post content

ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิเทียมครบวงจร รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะมีสัดส่วนประมาณ 30-40% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ขายในปี 2030 (2.5% ในปี 2019) มูลค่าตลาด EV ทั้งหมดจะสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030 IPO: 5-12 มีนาคม 2564

ความน่าสนใจ UEV : United Battery and EV Technology Fund
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ ลงทุนใน 2 กองทุนหลักคือ
Global X Lithium & Battery Tech ETF
RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD

🔘 ความน่าสนใจ ของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิเทียมครบวงจร
1) ข้อกฎหมายและหลักเศรษฐศาสตร์ช่วยผลักดันให้ระบบขนส่งหันมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
2) รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะมีสัดส่วนประมาณ 30-40% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ขายในปี 2030 (2.5% ในปี 2019)
3) มูลค่าตลาด EV ทั้งหมดจะสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี CAGR:30%)
4) มหานครขนาดใหญ่ทั่วโลก จะสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งโดยใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
5) รายได้จากระบบเชื่อมต่อต่างๆ และการใช้ยานพาหนะร่วมกัน อาจพุ่งขึ้นแตะระดับ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 203

🔘 ความน่าสนใจ การเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ใช้น้ำมันสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
1) มอเตอร์ไฟฟ้ามีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์สันดาป
2) ไม่มีเกียร์หลายเกียร์ไม่มีไอเสียไม่มีระบบหล่อลื่น
3) ต้นทุนการประกอบลดลงอย่างมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงประมาณ 25%
 
🔘 ความน่าสนใจ การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า
คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 1.7 ล้านคันในปี 2020 เป็น 8.5ล้าน คันในปี 2025, 26 ล้านคันในปี 2030 และ 54 ล้าน ภายในปี 2040

🔘 ความน่าสนใจ ตลาดแบตเตอรี่และระบบส่งกำลังไฟฟ้าเติบโตควบคู่ไปกับยอดขาย EV
ตลาดแบตเตอรี่และระบบส่งกำลังไฟฟ้า (รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง) เมื่อรวมกันแล้วจะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028

🔘 ความน่าสนใจ การพัฒนาของเทคโนโลยีในหลายด้านทำให้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีลูกเล่นที่เหนือกว่ารถยนต์ในปัจจุบันอย่างมาก
• ปี 2020: รถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ขายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต /การบริการการขับขี่ (บริการนำทาง บริการตรวจเช็ครถยนต์จากระยะไกล) เชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจร และเซนเซอร์ต่างๆในการจับการเคลื่อนไหว
• ปี 2030: > 40% ของรถยนต์จะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
• ปี 2035: 75% ของรถยนต์ใหม่ที่ออกขายจะขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัต

🔘 คาดการณ์พอร์ตการลงทุนของกองทุน UEV*

🔘 นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
RobecoSAM Smart Mobility Equities
กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ทั้งหมดในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่ดำเนินการหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์หรือบริการในด้านระบบขนส่งในอนาคต เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือ เทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการขนส่ง เช่น การขับขี่อัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือมีส่วนสำคัญของกิจกรรม ทางธุรกิจในประเทศที่เติบโตเต็มที่ (ตลาดที่พัฒนาแล้ว) รวมทั้งในประเทศกำลังพัฒนา (ตลาดเกิดใหม่)

Global X Lithium & Battery Tech ETF
มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลการลงทุนก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับ ราคาและผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global Lithium Index โดยดัชนี Solactive Global Lithium Index ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ทำเหมืองลิเทียม การสำรวจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและ/หรือการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม โดยบริษัทมีการสร้างรายได้ส่วนใหญ่หรือคาดว่าจะมาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับลิเทียม โดยดูจากสัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัท หรือจำนวนรายได้ที่แท้จริงที่เกี่ยวกับลิเทียม (สำหรับบริษัทที่ไม่ได้มีธุรกิจด้าน ลิเทียมเพียงอย่างเดียว)

🔘 ประเภทกองทุน Fund of Funds
ดัชนีเปรียบเทียบ MSCI World Net Total Return Index USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

🔘 ค่าธรรมเนียม
• ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ปัจจุบันเก็บ 1.50%) ยกเว้นเฉพาะช่วง IPO ระหว่าง (วันที่ 5-12 มีนาคม 2564) เรียกเก็บจริง 1.00%
• ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน (Back-end fee)
ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ปัจจุบันยกเว้น)
• ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management Fee)*
ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.6050%)
• วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T + 5

🔘 ระดับความเสี่ยง: 6

 

#ซื้อได้ทุกกองทุนรวม #ซื้อได้ทุกบลจ. #ฟิลลิป

✅อยากลงทุน? เปิดบัญชีลงทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน จัดแผนลงทุน ในแอปเดียว Phillip Fund SuperMart เปิดบัญชีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โทร. 089-199-3466
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี >> คลิ๊กดาวน์โหลด
  3. เปิดบัญชีออนไลน์  >> คลิ๊กเปิดบัญชีออนไลน์

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
แนะนำตัว https://suratsod.blogspot.com

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#RMF #SSF #กองทุนลดหย่อนภาษี #ETF
#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู
#ความมั่งคั่งปลูกได้ #DCAหุ้น #DCAกองทุน

Previous เปิดบัญชี Online ลงทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป (Phillip Account Opening)
Next 4 เหุตผล ที่คุณควรเริ่มลงทุน

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *