ธีมลงทุนเด่น กองทุนดีรับปี 2020


ลงทุนอะไรดี? ทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวม บล.ฟิลลิป ขอเสนอ “ธีมลงทุนเด่น กองทุนดีรับปี 2020” เพื่อเป็นแนวทางการลงทุนปีนี้นะครับ ซื้อได้ทุกกองทุนกับ Phillip Fund SuperMart

1. ธีมกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก เพื่อบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวนสูง จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และ ผลกระทบของการใช้นโยบายขึ้นภาษีการค้าระหว่างประเทศ (Trade War) ระหว่างคู่กรณีหลายๆคู่ในช่วงที่ผ่านมา เช่น สหรัฐฯ-จีน / สหรัฐฯ-ยุโรป / เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น กดดันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ และ ส่งผลให้ตลาดหุ้น ตลาดการลงทุนมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น ธีมการลงทุนโดยกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการบริหารความเสี่ยง

เราแนะนำ กองทุน TMBGQG (TMB Global Quality Growth) เป็นกองทุนที่ช่วยพานักลงทุนไปกระจายการลงทุนในหุ้นคุณภาพดี ซึ่งเป็นหุ้นของธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแหล่งรายได้กระจายตัวอยู่ทั่วโลก การลงทุนจึงไม่กระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง ช่วยลด ความเสี่ยงทางด้านการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration Risk)นอกจากนี้ กองทุนจะมีการปรับเปลี่ยนสไตล์การลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะตลาดอยู่เสมอ

2. Innovation ธีมการลงทุนในธุรกิจ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เป็นธุรกิจที่จะสามารถอยู่รอด และ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในปัจจุบัน รวมถึงมีโอกาสเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคต จะต้องเป็นธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ เมกะเทรนด์ของพฤติกรรมผู้บริโภค มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างจุดแข็ง ที่โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง ตอบรับต่อความต้องการผู้บริโภคได้ดีกว่า และ เติบโตได้ดีในระยะยาว การลงทุนในธีม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรม จึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ และ มีศักยภาพการเติบโตที่สูงในระยะยาว ทั้งนี้ การลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ ผู้ลงทุนควรจะต้องมีความเข้าใจถึง มิติของความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ว่าในภาพการลงทุนระยะสั้นธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยี ก็มีความผันผวน และ ความเสี่ยงขาดทุนที่สูงด้วยเช่นกัน

เราแนะนำ กองทุน PWIN (Phillip World Innovation) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยี / นวัตกรรม ที่กำลังได้รับความสนใจและ อยู่ในกระแสเมกะเทรนด์ของผู้บริโภค และ ภาคธุรกิจต่างๆ เช่น กระแสความต้องการบริการด้าน Cyber Security, กระแสการเป็นที่ยอมรับมากขึ้นของกีฬา E-sport และ ธุรกิจเกมส์ที่ฐานลูกค้ามีกำลังซื้อมากขึ้น ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีธีมธุรกิจนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมายซึ่งทางทีมงานผู้จัดการกองทุนมีความ Active ในการติดตาม และ ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ

3. New China Economy ธีมประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพเติบโตได้สูง เราแนะนำธีมหุ้นจีนกลุ่ม New China Economy ขึ้นชื่อว่าประเทศกำลังพัฒนา ย่อมหมายความว่า ยังมีสิ่งต่างๆให้พัฒนาได้อีกมาก ยังมี room ให้เติบโตได้อีกเยอะการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา นักลงทุนต่างคาดหวังผลตอบแทนที่สูง ตามการเติบโตของประเทศและ ถ้าถามว่าประเทศกำลังพัฒนาประเทศใดที่มีศักยภาพโดดเด่น ที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ก็ต้องบอกว่าประเทศจีน เป็นตัวเลือกหนึ่งที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ เพราะ ทิศทางการพัฒนาที่เกิดขึ้นในระเทศจีนถ้าตัดเรื่องของสงครามการค้า ที่เป็นปัจจัยรบกวนในระยะสั้นออกไป ประเทศจีน เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีความน่าสนใจมาก ด้วยรัฐบาลจีนที่มีอำนาจเด็ดการในการใช้นโยบายต่างๆ ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาประเทศไปในทิศการของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเน้นการพัฒนาด้านการบริโภค หรือ กำลังซื้อภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและ ลดการพึ่งพาการส่งออก รวมไปถึงการใช้จ่ายภาครัฐให้น้อยลง เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเศรษฐกิจจีน และช่วยพัฒนาเชิงคุณภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นการลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม New China Economy จึงเป็นอีกหนึ่งธีมการลงทุนที่ดี เหมาะสมสำหรับการลงทุนระยะยาว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ข่าวร้ายต่างๆในระยะสั้นเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้า ที่ยากจะคาดเดา ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังสำหรับการลงทุนในกลุ่มนี้

เราแนะนำ กองทุน TMBCOF (TMB China Opportunity Growth) เป็นกองทุนหุ้นจีน ที่เน้นลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม New China Economy ซึ่งสอดคล้องไปกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แก่ กลุ่มอุปโภคบริโภค กลุ่มการเงินไฟแนนซ์ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มการแพทย์ซึ่งเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นไปตามนโยบาย Supply Side Structural Reform ของทางรัฐบาลจีนที่จะผลักดันอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มาแทนอุตสาหกรรมหนักแบบดั้งเดิม โดยใช้วิธีการคัดเลือกลงทุนแบบ Bottom-Up วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก และมีทีมงานนักวิเคราะห์ท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญเข้าถึงกิจการได้ดี

ที่มา: ทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวม บล.ฟิลลิป (ม.ค. 2563)

ลงทุนง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น Fund SuperMart
📲 เปิดบัญชี >> http://line.me/ti/p/5yXO190tlP

#Disclaimer
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Previous 2020 ลงทุนอะไรดี ?
Next ออมด้วย DCA คืออะไร

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *