อัพเดทพอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) เดือน ม.ค.63


พอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) ประจำเดือนมกราคม 2563
พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เป็นพอร์ตยูนิตลิงค์ สำหรับการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เริ่ม 1 ธ.ค. 2559-2599)
2. เป็นพอร์ตการลงทุนจริงของผม สำหรับความคุ้มครองต่อเนื่อง 40 ปี
3. คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี กรมธรรม์คุ้มครองถึงสิ้นปีที่ 40 อายุ 85 ปี

สถานะพอร์ต เดือนมกราคม 2563
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา SCBS ออกรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภาพรวมตลาด ม.ค. – แนวโน้มตลาด ก.พ. คาด SET ใน ก.พ. ปี 63 มีโอกาสฟื้นตัว โดยมองปัจจัยลบจะคลี่คลายลง และ SET ที่กลับมามีมูลค่าทางพื้นฐานน่าสนใจเป็นปัจจัยหนุน โดยปัจจัยสำคัญเรามอง: 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่เป็นปัจจัยกดดันหลักต่อดัชนีจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น จากการร่วมกันใช้มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด 2) SET มีมูลค่าน่าสนใจ โดยบริเวณ 1500 จุด คิดเป็น PE ระดับ 15.0x เท่ากับ SET จะกลับมามี upside 100 จุด (อิงสมมติฐาน SET เคลื่อนไหวในกรอบ PE 15.0-16.0x) ส่งผลให้หาก SET ต่ำกว่า 1500 จุด มองจะมี downside ที่จำกัด และ 3) กลุ่มโอเปกมีแนวโน้มเลื่อนการประชุมเร็วขึ้นมาในเดือนก.พ. จากเดิมมี.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมันเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มพลังงาน ทั้งนี้ แนวโน้มมีกรอบล่างที่แนวรับ 1500 และ 1480 จุด ซึ่งมอง downside จะจำกัดบริเวณนี้ ส่วนกรอบบนมีแนวต้านที่ 1550 และ 1570 จุด ที่มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นไปหา

SET indexปิด 31 ม.ค. 2563 1,514.14 -17.70 / -1.07%(MoM)
SET50 indexปิด 31 ม.ค. 2563 1,018.08 -6.16 / -0.56%(MoM)

สถานะพอร์ตเดือน ม.ค. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในพอร์ตลงทุนจริงสาธิตเพื่อความคุ้มครอง(RPP) ณ สิ้นเดือน ม.ค.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2563) มีมูลค่า 20,587.62 บาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองปีที่ 4 จำนวน 12,000 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (Premium Charge) 1,200 บาท จำนวนเงินลงทุนสุทธิ (Investment Amount) 10,800 บาท หักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2563 (ค่าการประกันภัย 222.30 บาท และค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรม์ 75 บาท) สถานะพอร์ตลงทุนจริงสาธิตเดือนนี้เทียบกับมูลค่าคงเหลือเงินลงทุน (เบี้ยประกันสะสมหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ) เท่ากับ 21,863.70 บาท มีมูลค่าลดลง(ขาดทุน) -1,276.08 บาท หรือ -5.84%

สถานะพอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) เดือนมกราคม 2563

สัดส่วนและผลตอบแทน
เปิดใช้งานปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance: AR) ทุกๆ 3 เดือน รอบการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2562 ไม่มีการปรับสัดส่วนเนื่องจาก% การเปลี่ยนแปลงในพอร์ตไม่ถึง 1% การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติครั้งต่อไป 04 มีนาคม 2563 สัดส่วนการลงทุนเป็น 80:20 (ตราสารทุน 80%, ตราสารหนี้ 10% และ ตลาดเงิน 10%) ซึ่งสัดส่วนแต่ละกองทุนดังนี้
1) KFMTFI สัดส่วนพอร์ต 10% สัดส่วนปัจจุบัน 10.47%
2) TCMF สัดส่วนพอร์ต 10% สัดส่วนปัจจุบัน 10.33%
3) TMB50 สัดส่วนพอร์ต 80% สัดส่วนปัจจุบัน 79.20%

KFMTFI สัดส่วนพอร์ต 10% สัดส่วนปัจจุบัน 10.47% เพิ่มขึ้น +0.47% จำนวนหน่วยลงทุน 135.7409 หน่วย เนื่องจากเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองปีที่ 4 มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม จำนวน 68.5266 หน่วย

ผลการดำเนินงานกองทุน KFMTFI ย้อนหลัง 3 เดือน (ที่มา WealthMagik)

TCMF สัดส่วนพอร์ต 10% สัดส่วนปัจจุบัน 10.33% เพิ่มขึ้น +0.33% จำนวนหน่วยลงทุน   140.7971 หน่วย เนื่องจากเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองปีที่ 4 มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม จำนวน 71.6342 หน่วย

ผลการดำเนินงานกองทุน TCMF ย้อนหลัง 3 เดือน (ที่มา WealthMagik)

TMB50 สัดส่วนพอร์ต 80% สัดส่วนปัจจุบัน 79.20% ลดลง -0.80% จำนวนหน่วยลงทุน     163.8545 หน่วย เนื่องจากเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองปีที่ 4 มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม จำนวน 83.5302 หน่วย

ผลการดำเนินงานกองทุน TMB50 ย้อนหลัง 3 เดือน (ที่มา WealthMagik)

สรุปผลดำเนินงานพอร์ต ณ สิ้นปีกรมธรรม์ (คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี)
ปีที่ 1: อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ทำได้ช่วง -1% ถึง 2% ต่ำกว่า ความคาดหวัง 5% ต่อปี
ปีที่ 2: อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ทำได้ช่วง -1% ถึง 2% ต่ำกว่า ความคาดหวัง 5% ต่อปี
ปีที่ 3: อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ทำได้ช่วง -1% ต่ำกว่า ความคาดหวัง 5% ต่อปี
ปีที่ 4: อัตราผลตอบแทน -5.84% ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2563 (ข้อมูล 7 ก.พ. 2563)

ผลตอบแทนคาดหวังพอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked)

ข้อกังวล:
กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์ เริ่มทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 อายุ 46 ปี เพศชาย เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง 45 เท่า จำนวนเงินเอาประกันเพื่อความคุ้มครอง 540,000 บาท สำหรับความคุ้มครองต่อเนื่อง 40 ปี (อายุ 85 ปี) คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี
1. ณ อายุ 75 ปี กรมธรรม์ปีที่ 30 เบี้ยประกันสะสม 12,000 x 30 = 360,000 บาท
2. ณ อายุ 85 ปี กรมธรรม์ปีที่ 40 เบี้ยประกันสะสม 12,000 x 40 = 480,000 บาท
3. คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี กรมธรรม์คุ้มครองถึงสิ้นปีที่ 35 อายุ 80 ปี
4. มูลค่าหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ ตั้งแต่อายุ 81 ปี ถึงแม้ว่าจะจ่ายเบี้ยฯ ต่อเนื่องทุกปี
– ปีที่ 36 อายุ 81 ปี ค่าธรรมเนียมฯ 44,514.60 บาท
– ปีที่ 37 อายุ 82 ปี ค่าธรรมเนียมฯ 49,336.80 บาท
– ปีที่ 38 อายุ 83 ปี ค่าธรรมเนียมฯ 54,375.00 บาท
– ปีที่ 39 อายุ 84 ปี ค่าธรรมเนียมฯ 59,650.80 บาท
– ปีที่ 40 อายุ 85 ปี ค่าธรรมเนียมฯ 65,202.00 บาท

แนวทางแก้ไข:
เพื่อไม่ให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ เนื่องจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ จ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนตั้งแต่อายุ 81 ปี ถึงแม้ว่าจะจ่ายเบี้ยฯ ต่อเนื่องทุกปี แนวทางแก้ไขดังนี้
1) ปรับผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 5% ต่อปี ให้สูงขึ้นเป็น 6 ~ 8% ต่อปี ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตสาธิตปัจจุบันผลตอบแทนคาดหวังของพอร์ตอยู่ในช่วง 6.63% ~ 8.32% หากเกิดปีวิกฤตอาจติดลบ -35.83% ผลตอบแทนที่ทำได้จริง -5.84% (ณ 7 ก.พ. 2563)

2) เพิ่มเบี้ย RSP ปีละ 12,000 บาท 15 ปี (ถึงอายุ 60 ปี) ผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 5% ต่อปี จำนวนเงินเอาประกันจาก 540,000 บาท เพิ่มเป็น 600,000 บาท และยังคงความคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 90 ปี

3) เพิ่มเบี้ย TOPUP ปีละ 12,000 บาท 15 ปี (ถึงอายุ 60 ปี) ผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 5% ต่อปี ยังคงความคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 90 ปี

4) พิจารณาเปลี่ยนแผนความคุ้มครองเป็นแบบประกันชีวิตตลอดชีพ (Whole Life) จ่ายเบี้ยฯคงที่ แต่ได้รับความคุ้มครองตลอดชีวิต ตัวอย่างเช่น เพศชายอายุ 46 ปี แบบประกันตลอดชีพ มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 ทุนประกัน 540,000 บาท เบี้ยประกัน 18,940 บาท/ปี ส่งเบี้ย 21 ปี รวมเบี้ยสะสม 18,940×21 = 397,740 บาท ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

เพื่อรักษาเป้าหมายความคุ้มครองต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่มีกรมธรรม์ Unit-Linked หรืออะไรก็ตาม ที่มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เรียกว่า Auto Rebalance (AR) ควรพิจารณานำมาใช้ เพราะจะช่วยให้ได้ประโยชน์หลายประการอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 1) ได้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำลง 2) รักษาระดับความเสี่ยง 3) รอทำกำไรช่วงขาขึ้น แต่ควรเลือกเวลาปรับสัดส่วนเหมาะสมตามพอร์ตการลงทุนแต่ละท่าน เร็วไปหรือช้าไปส่งผลตอพอร์ตของเราโดยรวม ผลประโยชน์ของตัวเรา ควรใส่ใจและรีวิวพอร์ตกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์ อย่างน้อยปีละครั้ง ปลอดภัยกว่ามาแก้ไขปัญหาในภายหลังครับ

เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์
(ตัวอย่างการเปรียบเทียบมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์)

ข้อเสนอ(QE) ณ ธ.ค. 2559
ื ข้อเสนอ(QE) ณ 2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:
⭐️ รู้จัก “ยูนิตลิงค์” คืออะไร?
⭐️ ทำไมจึงต้อง…ยูนิตลิงค์ ?
⭐️ “ยูนิตลิงค์” และ “ประกันชีวิตทั่วไป” ต่างกันอย่างไร?
⭐️ ก่อนซื้อยูนิตลิงค์ ต้องเข้าใจอะไร?
⭐️ รู้จัก “มาย สไตล์” ยูนิตลิงค์
⭐️ วิธีการทำงาน “มาย สไตล์” ยูนิตลิงค์

Source:
https://res.scbsonline.com/stocks/extra/40120_20200203144616.pdf

#Disclaimer
* ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

* การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุน ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป


สามารถสอบถามเพิ่มเติมผมได้ครับ
ตัวแทนผู้รับผิดชอบ สุรัตน์ สดงาม
ใบอนุญาตเลขที่ 5101050709
📲 089-199-3466  LINE: naimoo

#UNITLINKED #AllianzAyudhya
#ยูนิตลิงค์ #อลิอันซ์อยุธยา
#YAKGURU #YAKunitlink

สนใจยูนิตลิงค์ โทรเลย 089-199-3466
ตัวแทนผู้รับผิดชอบ สุรัตน์ สดงาม
ใบอนุญาตเลขที่ 5101050709

Previous ซื้อกองทุนด้วย P-Money ในแอป Fund SuperMart
Next Portfolio Model February 2020

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *