ซื้อกองทุนด้วย P-Money ในแอป Fund SuperMart


ซื้อกองทุนทั่วไปด้วย P-Money ในแอป Fund SuperMart ได้ถึงเวลา 15.00 น. (เวลา Cut off time บลจ. -30 นาที)

คุณสมบัติฟังก์ชั่น (เมนู) P-Money ในแอป Fund SuperMart
✅ ลูกค้าสามารถโอนเงิน (โดยการตัด ATS, Pay-In, Bill Payment) มาพักเงินในฟังก์ชั่นดังกล่าวล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายกองทุนรวม

✅ จ่ายเงินผลตอบแทน 1.0% ต่อปี แบบเดียวกับบัญชี Prepaid (เงื่อนไขเดียวกันกับบัญชี Prepaid)

✅ ลูกค้าสามารถเห็นยอดเงินแสดงใน ฟังก์ชั่น “P-Money” ก่อนทำการซื้อกองทุนรวม

✅ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อ กองทุนทั่วไปผ่านเว็บไซต์และแอป Fund SuperMart โดยเลือกช่องทาง payment ตัดเงินจาก P-Money ได้ สำหรับกองทุนทั่วไป เฉพาะ บลจ.ที่ระบุไว้ (บลจ.ฟิลลิป, บลจ.พริ้นซิเพิล, บลจ.กรุงศรี, บลจ.แมนูไลฟ์, บลจ.ธนชาต, บลจ.แอลเฮช, บลจ.อเบอร์ดีน, บลจ.ยูโอบี, บลจ.ภัทร, บลจ.กสิกร และ บลจ.แอสแซท พลัส)

✅ ลูกค้าสามารถ่งคำสั่งซื้อ SSF & RMF Online ผ่านแอป Fund SuperMart จาก 11 บลจ. (กรณีเปิดบัญชี บลจ. นั้นๆแล้ว) โดยเลือกช่องทาง payment ตัดเงินจาก P-Money ได้ถึงเวลา 15.00 น. (Cut off time บลจ. -30 นาที) ตัวอย่างเช่น
กองทุน A cut off time บลจ. 15.30 น.
Cut off time แอป Fund SuperMart ตัดเงินจาก P-Money ได้ถึงเวลา 15.00 น.

กองทุน B cut off time บลจ. 14.00 น.
Cut off time แอป Fund SuperMart ตัดเงินจาก P-Money ได้ถึงเวลา 13.30 น.

✅ สามารถโอนเงินจาก P-Money เข้าประเภทบัญชีหลักทรัพย์อื่นๆ หรือจากหลักทรัพย์อื่นเข้า P-Money ที่เมนู Money Management

การถอนเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อบัญชี/วัน
เวลาทำรายการ
ก่อน 12.00 น. ได้รับเงินภายใน 15.30 น. ของวันทำรายการ
ก่อน 15.00 น. ได้รับเงินในวันทำการถัดไป (T+1)
หลัง 15.00 น. ได้รับเงินในวันทำการถัดไป (T+1)

การถอนเงินเกิน 100,000 บาท ต่อบัญชี/วัน
เวลาทำรายการ
ก่อน 15.00 น. ได้รับเงินในวันทำการถัดไป (T+1)
หลัง 15.00 น. ได้รับเงินในสองวันทำการถัดไป (T+2)

แนะนำฟังก์ชั่น P-Money ในแอป Fund SuperMart

FAQ Fund SuperMart

📌การเปิดบัญชีฟิลลิป Fund Supermart คืออะไร ?
✅ การเปิดบัญชีเพียงบัญชีเดียว สามารถซื้อกองทุนได้ทุก บลจ (ปัจจุบันมี 22 บลจ) สามารถ กองทุน และ ออมหุ้น และ เทรดหุ้นในตลาดได้ด้วย

📌มีค่าใช้จ่ายในการเปิดไหม ?
✅ เปิดบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเพียงค่าอากรสแตมป์สำหรับติดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท (กรณีเปิดบัญชีเทรดหุ้น)

📌การซื้อกองทุนผ่านฟิลลิป Fund Supermart มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรไหม ?
✅ การซื้อกองทุนผ่าน Fund Supermart ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากปกติ เหมือนการซื้อกองทุนผ่านแบงค์ทุกประการ

✅แต่จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หากซื้อกองทุนในแต่ละวัน ไม่ว่าจะซื้อกองเดียวหรือหลายกองรวมกันต่อวัน ถ้าไม่ถึง 1,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 10 บาท

📌ขั้นต่ำในการซื้อคือเท่าไหร่ ?
✅ ข้อกำหนดการซื้อขั้นต่ำ จะเป็นไปตาม Fund Fact Sheet ของแต่ละกองทุน


สามารถสอบถามเพิ่มเติมผมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
📲 089-199-3466  LINE: naimoo

#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest

Previous 4 ขั้นตอนเปิดบัญชีใหม่กับ Phillip Fund SuperMart
Next อัพเดทพอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) เดือน ม.ค.63

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *