Posts in tag

ประกันควบการลงทุน


ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ (Unit Linked) มาย สไตล์ พลัส

Read More

ทำไมต้องเป็น “มาย สไตล์” ยูนิตลิงค์ ดียังไง? EP.1

Read More

สำรวจกองทุนรวม “มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์” (My Style Unit Linked) อลิอันซ์ อยุธยา ครบ 3 ปี

Read More

ประกันชีวิตที่ให้คุณเลือกและปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองชีวิตได้เอง พร้อมเพิ่มโอกาสในการลงทุน กรมธรรม์ฉบับเดียว ที่มาพร้อมทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการลงทุน 

0 683

ทำไมต้องเป็นยูนิตลิงค์ My Style ดียังไง? ช่วยวางแผนการเงินได้จริงหรือ? มาหาคำตอบใน My Style Unit Linked The Series กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

0 183

พอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) ประจำเดือน เมษายน 2563พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เป็นพอร์ตยูนิตลิงค์ สำหรับการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เริ่ม 1 ธ.ค. 2559-2599)2. เป็นพอร์ตการลงทุนจริงของผม สำหรับความคุ้มครองต่อเนื่อง 40 ปี 3. คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี กรมธรรม์คุ้มครองถึงสิ้นปีที่ 40 อายุ 85 ปี

0 233

พอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เป็นพอร์ตยูนิตลิงค์ สำหรับการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เริ่ม 1 ธ.ค. 2559-2599)2. เป็นพอร์ตการลงทุนจริงของผม สำหรับความคุ้มครองต่อเนื่อง 40 ปี 3. คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี กรมธรรม์คุ้มครองถึงสิ้นปีที่ 40 อายุ 85 ปี

0 109

ในโอกาสครบ 3 ปี มาอัพเดทความเปลี่ยนแปลงของกองทุนภายใต้ Unit-Linked ว่ามีอะไรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับ ยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ (Unit-Linked) หลังจาก

0 635

พอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) ประจำเดือนมกราคม 2563พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เป็นพอร์ตยูนิตลิงค์ สำหรับการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เริ่ม 1 ธ.ค. 2559-2599)2. เป็นพอร์ตการลงทุนจริงของผม สำหรับความคุ้มครองต่อเนื่อง 40 ปี 3. คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี กรมธรรม์คุ้มครองถึงสิ้นปีที่ 40 อายุ 85 ปี

0 298

ได้รับข่าวเพื่อนที่เคยร่วมงาน ตายด้วยโรคหัวใจกะทันหันอีกแล้ว เห็นเค้าบ่นกันยังหนุ่มๆอยู่เลย อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าเด็กหรือแก่ ใครไม่มีทุนประกันชีวิตให้ครอบครัวตอนนี้เสียดายมาก ไหนๆก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้ว

0 100

อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อ “ยูนิตลิงค์” หรือ “ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่สนใจทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูง

0 708