Posts in tag

A-Share


จะลงทุนกองทุนหุ้นจีน มีกี่กองให้เลือกลงทุน ?

Read More

เปรียบเทียบกองทุนหุ้นจีน

Read More

จะลงทุนกองทุนหุ้นจีนมีกี่กองให้เลือกลงทุนกันบ้าง? ทำความรู้จักประเภทกองทุนหุ้นจีนเบื้องต้น (แบ่งตามดุลยพินิจของทีมงานนักวิเคราะห์กองทุนฟิลลิป) A-shares เน้นหุ้นจีนในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่, H-shares เน้นหุ้นจีนในตลาดหุ้นฮ่องกง, All Shares กระจายหุ้นจีนกว้างขวางในหลายตลาด, Greater China กระจายลงทุนไปในไต้หวันด้วย และ Thematic ลงทุนแบบมีธีมการลงทุนเป็นกิมมิค

0 45

ตลาดหุ้นจีนแบ่ง 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ หุ้นจีน A-Shares หุ้นจีน H-Shares และ หุ้นจีน ADRs แต่ละตลาดมีโอกาสในการลงทุน อะไรบ้างมาดูกัน

0 4.4k