Posts in tag

Thematic


จะลงทุนกองทุนหุ้นจีน มีกี่กองให้เลือกลงทุน ?

Read More

จะลงทุนกองทุนหุ้นจีนมีกี่กองให้เลือกลงทุนกันบ้าง? ทำความรู้จักประเภทกองทุนหุ้นจีนเบื้องต้น (แบ่งตามดุลยพินิจของทีมงานนักวิเคราะห์กองทุนฟิลลิป) A-shares เน้นหุ้นจีนในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่, H-shares เน้นหุ้นจีนในตลาดหุ้นฮ่องกง, All Shares กระจายหุ้นจีนกว้างขวางในหลายตลาด, Greater China กระจายลงทุนไปในไต้หวันด้วย และ Thematic ลงทุนแบบมีธีมการลงทุนเป็นกิมมิค

0 45