Posts in tag

ลงทุนต่างประเทศ


เพื่อนๆ ที่กำลังสนใจจะลงทุนในหุ้นหลายคน คงกำลังประสบกับปัญหาว่าตลาดหุ้นมีหุ้นทั้งหมด 638 บริษัท ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี??

0 131

สัปดาห์ที่แล้วพูดถึง การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันนี้ ขอมาเชียร์ต่อว่าทำไม เราจึงควรกระจายการลงทุนสู่ต่างประเทศ

0 93