Posts in tag

ทองคำ


สวัสดีครับ หากจำกันได้ คราวที่แล้วเราได้คุยกันไปว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นสำคัญไฉน! ซึ่งหลักๆ แล้วเราเชื่อว่าใครหลายคนก็บริหารความเสี่ยงในการลงทุน

0 55