SSF/RMF กอง Active vs Passive แบบไหนดีกว่ากัน?

Additional gallery in post content

ฤดูกาลลดหย่อนภาษีใกล้จะมาถึง SSF/RMF กองไหนดี? ลงทุน RMF/SSF ควรเลือกกองทุน Active vs กองทุน Passive สไตล์ไหนดี? ในระยะยาวเหมาะกับใครบ้าง ?

ผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนรวม
กองทุนรวมทั่วไป ผลประโยชน์ที่ได้รับคือ Capital Gain และ Dividend สำหรับกองทุนรวมที่ช่วยประหยัดภาษี (LTF, RMF, SSF, SSFX) ประโยชน์เพิ่มเติมคือ นำยอดการลงทุนไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่สิทธิประโยชน์ทางภาษีมาพร้อม เงื่อนไขการลงทุนสำคัญของ SSF/RMF ที่ต้องระวัง!!
สรุปเงื่อนไข RMF รูปแบบใหม่ (เริ่มปี 2563)
1. ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี
2. ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
3. เงื่อนไขวงเงินลดหย่อน นับรวม RMF+SSF+PVD+กบข+ประกันบำนาญ และกลุ่มเกษียณอื่นๆ ไม่เกิน 500,000 บาท
4. ระยะเวลาถือครอง ≥ 5 ปี นับจากวันซื้อครั้งแรก + อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี ณ วันขาย
5. ปีที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เริ่มปี 2563
6. หลักทรัพย์ที่ลงทุน ได้ทุกหลักทรัพย์
7. จำนวนซื้อขั้นต่ำ ไม่มี แต่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

ลงทุน RMF/SSF ควรเลือกกองสไตล์ไหนดี?
ตัวอย่างเปรียบเทียบกองทุน Active และ กองทุน Passive ยังไม่มีข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่าวิธีการบริหารแบบ Active หรือ Passive ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เนื่องจากสภาวะตลาด และ ปัจจัยภายนอกอาจเอื้อประโยชน์ให้แต่ละวิธีการบริหาร ณ ช่วงเวลาที่แตกต่างกันSource: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart

กองทุนลดหย่อนภาษีสไตล์ Active แนะนำ
กองทุนรวมธีม New China Economy จีนหันมาเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ จีนต้องการปฏิรูปภาคการผลิต และอุตสาหกรรมให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้จีนสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นสุดยอดผู้นำด้านการผลิตที่แข็งแกร่งของโลกภายในปี 2025 โดยมีชนชั้นกลางเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ

กองทุน RMF หุ้นจีนแนะนำ
UCHINARMF : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
Source: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart

กองทุน SSF หุ้นจีนแนะนำ

ONE-ALLCHINA-ASSF : กองทุนเปิด วรรณออล ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออมSource: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart

กองทุนรวมธีม Global Allocation เลือกหุ้นเด่นทั่วโลก เพิ่มโอกาสเติบโตตามธุรกิจระดับโลก  กระจายลงทุนหลากหลายประเทศ ลดความเสี่ยงกระจุกตัวของการลงทุน สร้างความสะดวกให้นักลงทุน ใช้เงินลงทุนน้อยเข้าถึงหุ้นต่างประเทศได้มาก Top 10 หุ้นขนาดใหญ่ของโลกยุคปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปเกือบทั้งหมดเป็น Sector เทคโนโลยี

กองทุน RMF หุ้นทั่วโลกแนะนำ
TMBGQGRMF : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Source: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart

กองทุน SSF หุ้นทั่วโลกแนะนำ
KFGBRANSSF : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม
Source: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart

กองทุน RMF ต่างประเทศ เน้นเทคโนโลยี / นวัตกรรม
ONE-UGERMF : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Source: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart

กองทุน RMF ต่างประเทศ เน้นเทคโนโลยี / นวัตกรรม

PWINRMF : PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND 
Source: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart

กองทุน SSF ต่างประเทศ เน้นเทคโนโลยี / นวัตกรรม
ONE-UGG-ASSF : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการออม 
Source: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart

สรุปกองทุนลดหย่อนภาษีแนะนำSource: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart

ตัวอย่างสัดส่วนพอร์ตกองทุน RMF แนะนำ
Source: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart

ตัวอย่างสัดส่วนพอร์ตกองทุน SSF แนะนำ
Source: Weekly Wealth Focus Oct 20, 2020; Phillip Fund SuperMart


มือใหม่! จะซื้อกองทุน SSF/RMF ต้องทำอย่างไรบ้าง?
สามารถเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ฟิลลิป หลังจากเปิดบัญชีอนุมัติเรียบร้อย สามารถซื้อ-ขายกองทุน RMF ผ่านแอป Phillip Fund SuperMart หรือสามารถซื้อแบบ DCA รายเดือนได้ทุกเดือน 


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#RMF #SSF #กองทุนลดหย่อนภาษี #ETF
#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous Morning Brief and Fund
Next Morning Brief and Fund

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *