Posts in tag

ประกันลดหย่อนภาษี


นี่ก็ย่างเข้าเดือนกรกฎาคม และพึ่งผ่านพ้นช่วงของการยื่นภาษีมาหมาด ๆ เพื่อน ๆ หลายคนคงต้องจ่ายภาษีกันไม่น้อยเลยทีเดียว ด้วยภาระภาษีที่ต้องจ่ายไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เอง ทำให้ผมเชื่อว่า หลายท่านคงเริ่มคิดถึงเรื่องของการลดหย่อนภาษีกันขึ้นมาบ้าง

0 61